ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει απομαγνητοφωνήσεις σε όλες τις γλώσσες, με απόλυτη πιστότητα καταγραφής.

Η απομαγνητοφώνηση είναι μια διαδικασία που απαιτεί εμπειρία, χρόνο και ακρίβεια. Η Πένα έχοντας γνώση και εμπειρία πάνω στο συγκεκριμένο τομέα, αναλαμβάνει την απομαγνητοφώνηση ηχητικών κειμένων, για κάθε θεματολογία και σε οποιαδήποτε γλώσσα με απόλυτη πιστότητα καταγραφής. Σας παραδίδουμε ένα ολοκληρωμένο κείμενο, ευανάγνωστο, με σωστή νοηματική απόδοση και μέγιστη απόδοση της εκφραστικότητας του προφορικού λόγου, πάντα σε σύντομο χρονικό διάστημα και στο πιο εφικτό κοστολόγιο της αγοράς.

Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε απομαγνητοφωνήσεις:

  • Συνεδρίων/συνεδριάσεων
  • Σεμιναρίων
  • Συνεντεύξεων
  • Πρακτικών συνελέυσεων/δημοτικών συμβουλίων
  • Αφηγήσεων
  • Ομιλιών
  • Τηλεφωνικών Συνδιασκέψεων

Εγγυόμαστε:

– Ακρίβεια στην απομαγνητοφώνηση

Σε όλα τα απομαγνητοφωνημένα αρχεία γίνεται πλήρης επανέλεγχος του κειμένου από δεύτερο συνεργάτη, δηλαδή διαφορετικό άτομο από αυτό που έκανε την αρχική απομαγνητοφώνηση, έτσι ώστε να συμπληρωθούν τυχόν κενά και να διορθωθούν ανακρίβειες.

– Εμπιστευτικότητα, εχεμύθεια

Δεσμευόμαστε να τηρήσουμε απόλυτα εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία και το υλικό που θα μας δοθεί, χωρίς να τα γνωστοποιήσουμε σε κανέναν τρίτο. Η εταιρία μας είναι απόλυτα προσεχτική σε αυτό το κομμάτι.