ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΑΠ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΚΥ

Οι περισσότεροι φοιτητές του ΕΑΠ & ΑΠΚΥ εργάζονται ή έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις και δεν διαθέτουν το χρόνο που απαιτείται για να ανταπεξέλθουν στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών τους. Η φοίτηση στο ΕΑΠ και στο ΑΠΚΥ, ανάλογα με το επίπεδο σπουδών επιβάλλει την παρακολούθηση μίας ή περισσοτέρων θεματικών ενοτήτων ανά ακαδημαϊκό έτος και συνάμα την κατάθεση εργασιών για την κάθε ενότητα. Στις περισσότερες ενότητες ο αριθμός αυτών των εργασιών είναι 4, ενώ σε ορισμένες ο αριθμός των εργασιών αγγίζει τις 5 ή και τις 6..

Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε και να σας στηρίξουμε στην προσπάθεια σας αυτή. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε με κάθε εφικτό τρόπο, ο οποίος θα είναι πάντα ανάλογος των επιθυμιών και των αναγκών σας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην επιτυχή εκπόνηση των εργασιών σας, πάντα στο καλύτερο εφικτό κοστολόγιο της αγοράς.

Φυσικά, λόγω της απαιτητικότητας και της σχολαστικότητας του ΕΑΠ και του ΑΠΚΥ, οι εργασίες ελέγχονται αυστηρά και πάντα παραδίδονται σε ολοκληρωμένη και άρτια μορφή. Πιο χαρακτηριστικά, εγγυόμαστε μία πρωτότυπη εργασία, βασισμένη σε πλούσια βιβλιογραφία της τελευταίας πενταετίας, απαλλαγμένη από κρούσματα λογοκλοπής.

Επιπροσθέτως, πρέπει να σημειώσουμε ότι παρέχουμε και βοήθεια όχι μόνο στην υλοποίηση της εργασίας αλλά και στο στάδιο του σχεδιασμού της. Μπορούμε να δημιουργήσουμε τον κορμό της εργασίας σας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καθηγητών σας αλλά και να σας βρούμε το κατάλληλο βιβλιογραφικό υλικό που θα καλύψει τις ανάγκες για την ολοκλήρωση της εργασίας σας.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλα τα στάδια συγγραφής της εργασίας σας. Πιο αναλυτικά:

  • Εύρεση βιβλιογραφίας: Βρίσκουμε το κατάλληλο βιβλιογραφικό υλικό ανάλογα με το θέμα της εργασίας σας, εντοπίζοντας πρόσφατες και αξιόπιστες βιβλιογραφικές πηγές (άρθρα, βιβλία, δημοσιεύσεις κτλ.) που θα καλύπτουν πλήρως το θέμα που έχετε επιλέξει.
  • Μετάφραση ξενόγλωσσων πηγών: Αναλαμβάνουμε την μετάφραση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας από όλες τις γλώσσες (άρθρο, κείμενο, κεφάλαιο βιβλίου, πρακτικά συνεδρίου κτλ), ώστε να μπορείτε εύκολα και γρήγορα να την αξιοποιήσετε για τη συγγραφή της εργασίας σας.
  • Οργάνωση της δομής της εργασίας σας: Σχεδιάζουμε το βασικό κορμό της εργασίας σας, οργανώνοντας όλα τα κεφάλαια και υποκεφάλαια της, σύμφωνα με το θέμα της εργασίας σας και τις απαιτήσεις των καθηγητών σας.
  • Συγγραφή θεωρητικού και ερευνητικού μέρους: Σας βοηθούμε σε όλα τα μέρη της εργασίας σας, είτε αυτή περιλαμβάνει απλή βιβλιογραφική ανασκόπηση, είτε και στατιστική ανάλυση ή καταγραφή αποτελεσμάτων έρευνας (ποιοτικής ή ποσοτικής). Επιπλέον, αναλαμβάνουμε τη σύνθεση ερωτηματολογίου σε περίπτωση που η εργασίας σας το απαιτεί.
  • Συγγραφή βιβλιογραφικών αναφορών: Αναλαμβάνουμε τη σωστή συγγραφή των παραπομπών (references) και της βιβλιογραφίας της εργασίας σας με βάση το σύστημα που έχει οριστεί απο τον καθηγητή σας ή το πανεπιστήμιο (ΑPA, Harvard κτλ), ώστε η εργασία σας να είναι απαλλαγμένη από κρούσματα λογοκλοπής.
  • Διορθώσεις, επιμέλεια εργασίας: Εάν έχετε ήδη ολοκληρώσει την εργασία σας και αυτή χρειάζεται διορθώσεις ή βελτιωτικές αλλάγές μπορούμε να το αναλάβουμε, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες παρατηρήσεις και σχόλια του καθηγητή σας, ώστε η τελική εργασία που θα παραδώσετε να είναι σωστή και πλήρης.

ΜΟΝΟ στην ΠΕΝΑ: Για κάθε εργασία ΕΑΠ ή ΑΠΚΥ που θα μας αναθέσετε σας παρέχουμε δωρεάν και την παρουσίαση (PowerPoint)!

.