ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Σε περίπτωση που έχετε μοιράσει τα ερωτηματολόγια σας και έχετε συγκεντρώσει τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, αλλά δυσκολεύεστε να κάνετε την αποδελτίωση τους, απευθυνθείτε στην ΠΕΝΑ και οι έμπειροι συνεργάτες μας θα σας βοηθήσουν άμεσα.

Μπορούμε να αναλάβουμε την αποδελτίωση για οποιαδήποτε ερωτηματολόγιο σας και να συνθέσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας σας με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην εκάστοτε έρευνα. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα και σας παραδίδουμε τα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αναλαμβάνουμε στατιστικές αναλύσεις σε οποιοδήποτε στάδιο (συλλογής δεδομένων, εισαγωγής δεδομένων, επεξεργασίας, ανάλυσης), για οποιονδήποτε σκοπό και για οποιοδήποτε ερευνητικό πεδίο, χρειάζεστε βοήθεια!