ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Στην Πένα αναλαμβάνουμε την αποδελτίωση και την ανάλυση του ερωτηματολογίου σας!

Το ερωτηματολόγιο είναι ένα ερευνητικό εργαλείο, το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο ερωτήσεων, κλειστού ή ανοιχτού τύπου. Στόχο έχει να συλλέξει δεδομένα και πληροφορίες από τους ερωτώμενους. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αφορούν απόψεις, στάσεις, συμπεριφορές ή χαρακτηριστικά κ.λπ.

Τα ερωτηματολόγια αποτελούν έναν σχετικά φθηνό, γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο λήψης μεγάλου όγκου πληροφοριών από ένα μεγάλο δείγμα ανθρώπων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται συχνά για έρευνες, οι οποίες αποτελούν μέρος μελετών ή φοιτητικών εργασιών, όπως εργασίες εξαμήνου, πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες.

Η έρευνα με ερωτηματολόγιο έχει συγκεκριμένα στάδια. Τον καθορισμό του σκοπού της έρευνας, τη σύνταξη του ερωτηματολογίου, την υλοποίηση της έρευνας με τη συλλογή των ερωτηματολογίων και την ανάλυση των δεδομένων.

Η συγκέντρωση και η ανάλυση των δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντικές, αλλά αρκετά απαιτητικές ενέργειες που πρέπει να διεξάγει ο ερευνητής. Για να γίνει η ανάλυση των δεδομένων θα πρέπει να έχει προηγηθεί η κατηγοριοποίηση των πληροφοριών που έχουν ληφθεί από τις απαντήσεις. Η σωστή αποδελτίωση και ανάλυση του ερωτηματολογίου θα οδηγήσει σε έγκυρα αποτελέσματα.

Σε περίπτωση που έχετε μοιράσει τα ερωτηματολόγιά σας και έχετε συγκεντρώσει τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, αλλά δυσκολεύεστε να κάνετε την αποδελτίωσή τους, απευθυνθείτε στην ΠΕΝΑ. Οι έμπειροι συνεργάτες μας θα σας βοηθήσουν άμεσα.

Μπορούμε να αναλάβουμε την αποδελτίωση για οποιαδήποτε ερωτηματολόγιό σας. Επίσης, μπορούμε να συνθέσουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην εκάστοτε έρευνα. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα και σας παραδίδουμε τα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αναλαμβάνουμε στατιστικές αναλύσεις σε οποιοδήποτε στάδιο (εισαγωγής δεδομένων, επεξεργασίας, ανάλυσης), για οποιονδήποτε σκοπό και για οποιοδήποτε ερευνητικό πεδίο χρειάζεστε βοήθεια!