ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει απομαγνητοφωνήσεις σε πολλές γλώσσες, με απόλυτη πιστότητα καταγραφής.

Η απομαγνητοφώνηση είναι μια απαιτητική διαδικασία που προϋποθέτει χρόνο και ακρίβεια. Κατά τη διαδικασία της απομαγνητοφώνησης, ο λόγος, ζωντανός ή ηχογραφημένος, μετατρέπεται σε γραπτό ή ηλεκτρονικό έγγραφο κειμένου.

Η Πένα έχοντας πολύχρονη εμπειρία και γνώση στον τομέα αυτό, αναλαμβάνει την απομαγνητοφώνηση κάθε ηχητικού κειμένου, ανεξάρτητα από το θέμα του και σε πολλές γλώσσες με απόλυτη πιστότητα καταγραφής. Σας παραδίδουμε ένα κείμενο, ολοκληρωμένο, με σωστή νοηματική απόδοση, που θα αποδίδει στο μέγιστο την εκφραστικότητα του προφορικού λόγου, πάντα σε σύντομο χρονικό διάστημα και στο πιο εφικτό κοστολόγιο της αγοράς.

Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε απομαγνητοφωνήσεις:

  • Συνεδρίων/συνεδριάσεων
  • Σεμιναρίων
  • Συνεντεύξεων
  • Πρακτικών συνελεύσεων/δημοτικών συμβουλίων
  • Αφηγήσεων
  • Ομιλιών
  • Τηλεφωνικών Συνδιασκέψεων

Εγγυόμαστε:

– Απόλυτη ακρίβεια στην απομαγνητοφώνηση

Όλες οι απομαγνητοφωνήσεις ελέγχονται αυστηρά και δεύτερη φορά από άλλον συνεργάτη μας. Γίνεται δηλαδή ο απαιτούμενος επανέλεγχος, ώστε να διορθωθούν τυχόν λάθη ή παραλείψεις και το τελικό αποτέλεσμα να είναι ένα κείμενο άρτιο και ολοκληρωμένο.

– Εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια

Η ασφάλεια μπορεί να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για ορισμένα άτομα που επιθυμούν να κάνουν κάποια απομαγνητοφώνηση. Στην Πένα δεσμευόμαστε να τηρήσουμε απόλυτα εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία και το υλικό που θα μας δοθεί κατά τη διαδικασία της απομαγνητοφώνησης, χωρίς να τα γνωστοποιήσουμε σε κανέναν τρίτο. Η εταιρεία μας είναι απόλυτα προσεχτική σε αυτό το κομμάτι.

Για οποιουδήποτε είδους απομαγνητοφωνήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!