ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Η δακτυλογράφηση είναι η διαδικασία αντιγραφής εγγράφων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στην Πένα αναλαμβάνουμε δακτυλογραφήσεις για κάθε είδος κειμένου (μαθηματικές σημειώσεις, φωτογραφίες, σχήματα, πίνακες, σχεδιαγράμματα, σύμβολα, εισαγωγή δεδομένων στο Excel κ.ά.)  με απόλυτη ακρίβεια και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σας παραδίδουμε ένα άρτιο και ολοκληρωμένο κείμενο σε επίπεδο ορθογραφίας, δομής και μορφοποίησης (γραμματοσειρά, διάστημα, παραγραφοποίηση κλπ.). Το τελικό κείμενο ελέγχεται προσεχτικά πριν την παράδοση του, ώστε να λάβετε ένα πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου, αλλά παράλληλα διορθώνονται και τυχόν λάθη που μπορεί να έχουν εντοπιστεί στο αρχικό κείμενο.

Η δακτυλογράφηση μπορεί να είναι μία κουραστική διαδικασία, καθώς απαιτεί αρκετό χρόνο και προσπάθεια. Παράλληλα, χρειάζεται αρκετή υπομονή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ώστε η αντιγραφή των εγγράφων να γίνει με ακρίβεια και χωρίς λάθη. Εάν έχετε κουραστεί να αντιγράφετε έγγραφα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η δακτυλογράφηση σας φαίνεται μία ατέλειωτη διαδικασία, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πένα.

Γενικότερα, αναλαμβάνουμε δακτυλογραφήσεις σε:

Για οποιοδήποτε είδος κειμένου και αν χρειάζεστε βοήθεια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να λάβετε μια προσφορά. Το κόστος των δακτυλογραφήσεων και ο χρόνος παράδοσης τους διαμορφώνεται με βάση το είδος, το μέγεθος και τη δυσκολία του κειμένου.