ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αναλαμβάνουμε στατιστικές αναλύσεις σε οποιοδήποτε στάδιο (συλλογής δεδομένων, εισαγωγής δεδομένων, επεξεργασίας, ανάλυσης), για οποιονδήποτε σκοπό και για οποιοδήποτε ερευνητικό πεδίο, χρειάζεστε βοήθεια!

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση ποσοτικής ανάλυσης, μπορούμε να αναλάβουμε τη δημιουργία του ερωτηματολογίου σας, με βάση τις απαιτήσεις του καθηγητή σας, ώστε αυτό να είναι έγκυρο και αξιόπιστο. Συνθέτουμε προσεχτικά τις ερωτήσεις που θα θέσετε στους συμμετέχοντες ώστε να είναι σωστά διατυπωμένες και ακριβείς.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας έχουν τεράστια εμπειρία πάνω στο κομμάτι της έρευνας και μπορούν να σας βοηθήσουν στην σύνταξη ενός πλήρους και έγκυρου ερωτηματολογίου, σύμφωνα με το ερευνητικό σας θέμα.