ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σε περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει την εργασία σας και χρειάζεστε βοήθεια στη διόρθωση της βιβλιογραφία σας, μπορούμε να αναλάβουμε τη σωστή συγγραφή των παραπομπών (references) και της βιβλιογραφίας της εργασίας σας με βάση το σύστημα που έχει οριστεί από τον καθηγητή σας ή το πανεπιστήμιο (ΑPA, Harvard κτλ), ώστε η εργασία σας να είναι απαλλαγμένη από κρούσματα λογοκλοπής.

Σας εγγυόμαστε τη σωστή συγγραφή των βιβλιογραφικών αναφορών για κάθε εργασία σας: