ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στην Πένα αναλαμβάνουμε τη διόρθωση της βιβλιογραφίας σας!

Οι βιβλιογραφικές αναφορές είναι αναγκαίες για κάθε ακαδημαϊκό ή επιστημονικό κείμενο, ώστε να θεωρείται αξιόπιστο. Δείχνουν το σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και συμβάλλουν στην αποφυγή της λογοκλοπής, καθώς οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται νόμιμα. Επιπλέον, η βιβλιογραφία βοηθά τους αναγνώστες να εντοπίσουν τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν από το συγγραφέα, να τις αξιολογήσουν και να τις χρησιμοποιήσουν, εάν επιθυμούν, για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος με το οποίο ασχολείται η εργασία.

Η καταγραφή της βιβλιογραφίας και των παραπομπών δεν είναι πολύ εύκολη διαδικασία. Για να γίνει σωστά απαιτείται χρόνος και χρειάζεται να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στις λεπτομέρειες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν διάφορα διεθνή συστήματα βιβλιογραφικών αναφορών. Κάποια από τα πιο γνωστά είναι το APA Style (American Psychological Association), το Harvard Style και το MLA Style (Modern Language Association). Τα συστήματα αυτά διαφέρουν, αφού το καθένα έχει τους δικούς του κανόνες και τη δική του μορφή.

Η παράθεση των πηγών γίνεται είτε με παραπομπές είτε με τη βιβλιογραφία. Οι παραπομπές εισάγονται μέσα στο κείμενο και μπορεί να υποδεικνύουν τη χρήση μίας ή και περισσότερων πηγών σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Η βιβλιογραφία τοποθετείται στο τέλος της εργασίας και αναφέρει με τη μορφή λίστας όλες τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή της.

Σε περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει την εργασία σας και χρειάζεστε βοήθεια με τη διόρθωση της βιβλιογραφίας σας, απευθυνθείτε στην Πένα. Θα αναλάβουμε τη σωστή συγγραφή των παραπομπών (references) και της βιβλιογραφίας της εργασίας σας, με βάση το σύστημα που έχει οριστεί από τον καθηγητή σας ή το πανεπιστήμιο (ΑPA, Harvard κτλ), ώστε η εργασία σας να είναι απαλλαγμένη από κρούσματα λογοκλοπής.

Σας εγγυόμαστε τη σωστή συγγραφή των βιβλιογραφικών αναφορών για κάθε εργασία σας: