Διπλωματική Εργασία: 10 βήματα για να ερευνήσετε το θέμα σας!διπλωματική εργασία


Η διπλωματική εργασία δίνει στον τελειόφοιτο την ευκαιρία να αξιοποιήσει όλες τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Έτσι προωθείται ο επιστημονικός τρόπος σκέψης και η έρευνα.

Πώς θα επιλέξετε όμως το κατάλληλο θέμα για την διπλωματική σας εργασία; Διαβάστε τα παρακάτω βήματα που θα σας διευκολύνουν να επιλέξετε ένα ενδιαφέρον θέμα με εκτενή βιβλιογραφία, προκειμένου να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα!

 

 

1. Σκεφτείτε ποια μαθήματα και ποια πεδία της σχολής σας ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για εσάς

H εκπόνηση μίας τέτοιας εργασίας, παρέχει στο φοιτητή τη δυνατότητα να διερευνήσει σε βάθος ένα θέμα που τον ενδιαφέρει εφαρμόζοντας την αυστηρή, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση. Συνεπώς, το θέμα που θα επιλέξετε παίζει σημαντικό ρόλο!

 

2. Αναζητήστε παλιότερες έρευνες πάνω στο θέμα ή τα θέματα που σας ενδιαφέρουν

Η διπλωματική-πτυχιακή σας εργασία μπορεί να είναι είτε βιβλιογραφική είτε να περιλαμβάνει και ερευνητικό μέρος. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και η ανάλογη έρευνα, ανεξαρτήτως αν αυτή θα είναι δευτερογενής ή πρωτογενής.

 

3. Συζητήστε τα πιθανά θέματα με τον επιβλέποντα καθηγητή σας και συμβουλευτείτε τον

Ο καθηγητής, θα διαδραματίσει και το ρόλο του μέντορα και του συντονιστή του σε κάθε στάδιο συγγραφής της εργασίας σας.

 

4. Επιλέξτε αν η εργασία σας θα είναι βιβλιογραφική ή ερευνητική

Αν δυσκολεύεστε σε αυτή την απόφαση, εμείς σας βοηθούμε σε όλα τα μέρη της εργασίας σας, είτε αυτή περιλαμβάνει απλή βιβλιογραφική ανασκόπηση, είτε και στατιστική ανάλυση ή καταγραφή αποτελεσμάτων έρευνας (ποιοτικής ή ποσοτικής). Επιπλέον, αναλαμβάνουμε τη σύνθεση ερωτηματολογίου σε περίπτωση που η εργασίας σας το απαιτεί.

 

5. Συγκεντρώστε τις κατάλληλες πληροφορίες για τα θέματα που σας ενδιαφέρουν

Η αναζήτηση και ο εντοπισμός βιβλιογραφικών πηγών για μια εργασία είναι μια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία για κάθε φοιτητή, ειδικά αν δεν έχει πρόσβαση σε φυσικές ή ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. Στην Πένα βρίσκουμε το κατάλληλο βιβλιογραφικό υλικό ανάλογα με το θέμα της εργασίας σας, εντοπίζοντας πρόσφατες και αξιόπιστες βιβλιογραφικές πηγές (άρθρα, βιβλία, δημοσιεύσεις κτλ.) που θα καλύπτουν πλήρως το θέμα που έχετε επιλέξει.

 

6. Εξετάστε αν υπάρχει επαρκής βιβλιογραφία για να καλύψετε το θέμα σας

Πολύ σημαντικό βήμα πριν πάρετε την τελική σας απόφαση για το θέμα ειδικότερα αν εντοπίζετε μόνο ξενόγλωσσες πηγές. Αν δυσκολεύεστε σε αυτό το στάδιο αναλαμβάνουμε την μετάφραση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας από όλες τις γλώσσες (άρθρο, κείμενο, κεφάλαιο βιβλίου, πρακτικά συνεδρίου κτλ.), ώστε να μπορείτε εύκολα και γρήγορα να την αξιοποιήσετε για τη συγγραφή της εργασίας σας.

 

7. Συμβουλευτείτε τους οδηγούς της σχολής σας για το μέγεθος, τον τρόπο βιβλιογραφικών παραπομπών και τις απαραίτητες προδιαγραφές της διπλωματικής σας εργασίας

Η σωστή συγγραφή των βιβλιογραφικών αναφορών είναι απαραίτητη. Αναλαμβάνουμε τη σωστή συγγραφή των παραπομπών (references) και της βιβλιογραφίας της εργασίας σας με βάση το σύστημα που έχει οριστεί από τον καθηγητή σας ή το πανεπιστήμιο (ΑPA, Harvard κτλ.), ώστε η εργασία σας να είναι απαλλαγμένη από κρούσματα λογοκλοπής.

 

8. Εξετάστε αν μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο δείγμα για την έρευνα σας

Αν η εργασία σας είναι ερευνητική, συγγράφουμε τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα σας, αναδεικνύοντας τους περιορισμούς της αλλά και τις διαπιστώσεις-προτάσεις για μελλοντικά προς έρευνα θέματα.

 

9. Οργανώστε τα θέματα με βάση το κατά πόσο πληρούν τις προδιαγραφές της σχολής σας και πόσο συνάδουν με τα ενδιαφέροντα σας

Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός του θέματος είναι το σημείο-κλειδί για την επιτυχή εκπόνηση της εργασίας σας. Αναζητούμε και προσδιορίζουμε με ακρίβεια το θέμα της εργασίας σας αλλά και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση του.

 

10. Επιλέξτε το κατάλληλο θέμα για εσάς και ενημερώστε την σχολή σας για την τελική έγκριση του θέματος σας

Αν έχετε αμφιβολίες για το θέμα που έχετε επιλέξει μπορούμε να σας προτείνουμε, θέματα υψηλού ενδιαφέροντος με βάση τις προδιαγραφές της σχολής σας και τα πεδία που σας ενδιαφέρουν.

 

Χρειάζεστε επιπλέον υποστήριξη σε οποιοδήποτε στάδιο;

Απευθυνθείτε στους ειδικούς στην Πένα!

Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλα τα στάδια της διπλωματικής-πτυχιακής σας εργασίας. Μπορούμε να σας προτείνουμε, θέματα υψηλού ενδιαφέροντος, να βρούμε την απαραίτητη βιβλιογραφία, να σας καλύψουμε στο ερευνητικό και στο στατιστικό μέρος και να σας παρέχουμε πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη στη συγγραφή της εργασίας σας.

Σας εγγυόμαστε μία ποιοτική και πρωτότυπη πτυχιακή/διπλωματική εργασία, απαλλαγμένη από ομοιότητες με άλλες εργασίες και έρευνες. Η μοναδικότητα και η αξία του περιεχομένου της διπλωματικής/πτυχιακής σας εργασίας είναι το κυριότερο ζήτημα για εμάς.