Εισαγωγή λεζάντας σε εικόνα ή πίνακα στο Microsoft Wordεισαγωγή λεζάντας σε εικόνα ή πίνακα στο Microsoft Word


Κατά τη συγγραφή των φοιτητικών σας εργασιών, πολλές φορές μπορεί να προσθέσετε συμπληρωματικά εικόνες ή πίνακες, ώστε να εμπλουτίσετε την εργασία σας. Οι εικόνες και οι πίνακες αυτοί χρειάζονται λεζάντες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τα αντικείμενα αυτά, προκειμένου ο αναγνώστης να μπορεί να κατανοεί τα όσα βλέπει. Στο παρακάτω βίντεο περιγράφονται τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να κάνετε εισαγωγή λεζάντας σε μια εικόνα ή έναν πίνακα στο Microsoft Word.

 

 

Οδηγίες:

 

1. Αρχικά επιλέξτε το αντικείμενο, στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μία λεζάντα, όπως είναι ένας πίνακας, μια εικόνα ή μια εξίσωση.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα επιλέξουμε πρώτα την παρακάτω εικόνα.

εισαγωγή λεζάντας σε εικόνα ή πίνακα στο Microsoft Word

 

2. Στην καρτέλα “Αναφορές”, κάντε κλικ στην επιλογή “Εισαγωγή λεζάντας”.

εισαγωγή λεζάντας σε εικόνα ή πίνακα στο Microsoft Word

 

3. Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί, από τη λίστα “Ετικέτα”, επιλέξτε την ετικέτα που περιγράφει καλύτερα το αντικείμενό σας, δηλαδή την εικόνα.

Ετικέτα -> Εικόνα

 

4. Πληκτρολογήστε τυχόν επιπλέον κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στη λεζάντα μετά την ετικέτα, καθώς και τη θέση στην οποία θα προστεθεί.

Πληκτρολόγηση κειμένου

Καθορισμός θέσης

 

5. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί “ΟΚ”.

εισαγωγή λεζάντας σε εικόνα ή πίνακα στο Microsoft Word

 

6. Για να εισάγετε λεζάντα σε πίνακα, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία επιλέγοντας από τη λίστα “Ετικέτα” αυτή τη φορά την επιλογή “Πίνακας”.

Ετικέτα -> Πίνακας

 

7. Στην περίπτωση που θέλετε να μετακινήσετε το εκάστοτε αντικείμενο μαζί με τη λεζάντα, πριν την εισαγωγή της, στις “Επιλογές διάταξης”, ενεργοποιήστε μία από τις διαθέσιμες επιλογές με αναδίπλωση κειμένου.

εισαγωγή λεζάντας σε εικόνα ή πίνακα στο Microsoft Word

 

8. Στη συνέχεια κάντε κλικ στη λεζάντα, αλλά και στην εικόνα ταυτόχρονα, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο “Shift”.

εισαγωγή λεζάντας σε εικόνα ή πίνακα στο Microsoft Word

 

9. Στη συνέχεια με δεξί κλικ, κάντε κλικ στην επιλογή “Ομαδοποίηση”.

εισαγωγή λεζάντας σε εικόνα ή πίνακα στο Microsoft Word

 

Έτσι η εικόνα και η λεζάντα θα παραμείνουν μαζί, εάν τις μετακινήσετε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του κειμένου.

εισαγωγή λεζάντας σε εικόνα ή πίνακα στο Microsoft Word