ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

Η λογοκλοπή είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Ο έλεγχος λογοκλοπής είναι απαραίτητος. Οποιαδήποτε στιγμή κάθε χρήστης μπορεί να αναζητήσει περιεχόμενο στον παγκόσμιο ιστό. Στη συνέχεια μπορεί να το αντιγράψει και να παρουσιάσει ως δικό του, είτε αυτούσιο, είτε μερικώς παραφρασμένο. Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά παραπτώματα που παρατηρούνται στον ακαδημαϊκό χώρο. Κάτι τέτοιο έχει σοβαρές επιπτώσεις, τόσο ηθικές όσο και νομικές.

Σε περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει την εργασία σας και θέλετε να βεβαιωθείτε για το ποσοστό λογοκλοπής του τελικού σας κειμένου και την μοναδικότητα του, πριν το παραδώσετε μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα και υπεύθυνα κάνοντας τον απαραίτητο έλεγχο λογοκλοπής στο κείμενό σας.

 

Στην ΠΕΝΑ διαθέτουμε ειδικό λογισμικό για έλεγχο λογοκλοπής και μπορούμε να σας ενημερώσουμε για την πρωτοτυπία και την μοναδικότητα της εργασίας, αλλά και να σας επισημάνουμε επακριβώς τα σημεία της εργασίας σας που έχουν εντοπιστεί με λογοκλοπή.

Ο βασικός έλεγχος αντιγραφής παρέχεται εντελώς Δωρεάν για όλους τους φοιτητές και περιλαμβάνει τα εξής:
  1. Το ποσοστό λογοκλοπής/αυθεντικότητας του εγγράφου.
  2. Τα κοκκινισμένα τα σημεία στα οποία εντοπίζονται στο κείμενο αυτούσιες φράσεις ή κείμενα και αποτελούν λογοκλοπή.
Ο προχωρημένος έλεγχος λογοκλοπής παρέχεται με ένα επιπλέον κόστος και περιλαμβάνει τα εξής:
  1. Λίστα με όλες τις πηγές από τις οποίες έχει γίνει η αντιγραφή του κειμένου.
  2. Τα σημεία αντιγραφής από wikipedia, εάν υπάρχουν.
  3. Αναλυτική επισήμανση πάνω στο κείμενο σας των σημείων που εντοπίζεται η λογοκλοπή αναφέροντας και την αντίστοιχη πηγή.
ΜΟΝΟ στην ΠΕΝΑ: Σας προσφέρουμε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ τη βασική υπηρεσία ελέγχου λογοκλοπής για όλες τις εργασίες σας! Η υπηρεσία αφορά τους φοιτητές που θέλουν να βεβαιωθούν για την αυθεντικότητα της εργασίας τους και να γνωρίζουν το ποσοστό λογοκλοπής. Το λογισμικό εντοπίζει όλες τις δημοσιευμένες βιβλιοθήκες με βιβλία, επιστημονικά άρθρα κ.α. δημοσιευμένα συγγράμματα.

 

Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας μπορούν να σας καθοδηγήσουν κατάλληλα με επισημάνσεις και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο επιστημονικής τεκμηρίωσης του κειμένου, αλλά και να σας βοηθήσουν στη σωστή συγγραφή των βιβλιογραφικών αναφορών και των παραπομπών στην εργασία σας.