ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΑΠ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΚΥ

Οι περισσότεροι φοιτητές του ΕΑΠ & ΑΠΚΥ εργάζονται ή έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις και δεν διαθέτουν το χρόνο που απαιτείται για να ανταπεξέλθουν στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών τους. Η φοίτηση στο ΕΑΠ και στο ΑΠΚΥ, ανάλογα με το επίπεδο σπουδών επιβάλλει την παρακολούθηση μίας ή περισσοτέρων θεματικών ενοτήτων ανά ακαδημαϊκό έτος και συνάμα την κατάθεση εργασιών για την κάθε ενότητα. Στις περισσότερες ενότητες ο αριθμός αυτών των εργασιών είναι 4, ενώ σε ορισμένες ο αριθμός των εργασιών αγγίζει τις 5 ή και τις 6.

Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε και να σας στηρίξουμε στην προσπάθεια σας αυτή. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε με κάθε εφικτό τρόπο, ο οποίος θα είναι πάντα ανάλογος των επιθυμιών και των αναγκών σας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην επιτυχή εκπόνηση των εργασιών σας, πάντα στο καλύτερο εφικτό κοστολόγιο της αγοράς.

Φυσικά, λόγω της απαιτητικότητας και της σχολαστικότητας του ΕΑΠ και του ΑΠΚΥ, οι εργασίες ελέγχονται αυστηρά και πάντα παραδίδονται σε ολοκληρωμένη και άρτια μορφή. Πιο χαρακτηριστικά, εγγυόμαστε μία πρωτότυπη εργασία, βασισμένη σε πλούσια βιβλιογραφία της τελευταίας πενταετίας, απαλλαγμένη από κρούσματα λογοκλοπής.

Επιπροσθέτως, πρέπει να σημειώσουμε ότι παρέχουμε και βοήθεια όχι μόνο στην υλοποίηση της εργασίας αλλά και στο στάδιο του σχεδιασμού της. Μπορούμε να δημιουργήσουμε τον κορμό της εργασίας σας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καθηγητών σας αλλά και να σας βρούμε το κατάλληλο βιβλιογραφικό υλικό που θα καλύψει τις ανάγκες για την ολοκλήρωση της εργασίας σας.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλα τα στάδια συγγραφής της εργασίας σας. Πιο αναλυτικά:

 • Εύρεση βιβλιογραφίας: Βρίσκουμε το κατάλληλο βιβλιογραφικό υλικό ανάλογα με το θέμα της εργασίας σας, εντοπίζοντας πρόσφατες και αξιόπιστες βιβλιογραφικές πηγές (άρθρα, βιβλία, δημοσιεύσεις κτλ.) που θα καλύπτουν πλήρως το θέμα που έχετε επιλέξει.
 • Μετάφραση ξενόγλωσσων πηγών: Αναλαμβάνουμε την μετάφραση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας από όλες τις γλώσσες (άρθρο, κείμενο, κεφάλαιο βιβλίου, πρακτικά συνεδρίου κτλ), ώστε να μπορείτε εύκολα και γρήγορα να την αξιοποιήσετε για τη συγγραφή της εργασίας σας.
 • Οργάνωση της δομής της εργασίας σας: Σχεδιάζουμε το βασικό κορμό της εργασίας σας, οργανώνοντας όλα τα κεφάλαια και υποκεφάλαια της, σύμφωνα με το θέμα της εργασίας σας και τις απαιτήσεις των καθηγητών σας.
 • Συγγραφή θεωρητικού και ερευνητικού μέρους: Σας βοηθούμε σε όλα τα μέρη της εργασίας σας, είτε αυτή περιλαμβάνει απλή βιβλιογραφική ανασκόπηση, είτε και στατιστική ανάλυση ή καταγραφή αποτελεσμάτων έρευνας (ποιοτικής ή ποσοτικής). Επιπλέον, αναλαμβάνουμε τη σύνθεση ερωτηματολογίου σε περίπτωση που η εργασίας σας το απαιτεί.
 • Συγγραφή βιβλιογραφικών αναφορών: Αναλαμβάνουμε τη σωστή συγγραφή των παραπομπών (references) και της βιβλιογραφίας της εργασίας σας με βάση το σύστημα που έχει οριστεί απο τον καθηγητή σας ή το πανεπιστήμιο (ΑPA, Harvard κτλ), ώστε η εργασία σας να είναι απαλλαγμένη από κρούσματα λογοκλοπής.
 • Διορθώσεις, επιμέλεια εργασίας: Εάν έχετε ήδη ολοκληρώσει την εργασία σας και αυτή χρειάζεται διορθώσεις ή βελτιωτικές αλλαγές μπορούμε να το αναλάβουμε, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες παρατηρήσεις και σχόλια του καθηγητή σας, ώστε η τελική εργασία που θα παραδώσετε να είναι σωστή και πλήρης.
ΜΟΝΟ στην ΠΕΝΑ: Για κάθε εργασία ΕΑΠ ή ΑΠΚΥ που θα μας αναθέσετε σας παρέχουμε δωρεάν και την παρουσίαση (PowerPoint)!

 

Υποστήριξη φοιτητών σε όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και τις εργασίες του ΕΑΠ:

Προγράμματα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες:

Α) Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών:   

 • Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ)

ΕΠΟ21: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΠΟ31: ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΟ11: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΠΟ12: ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΠΟ22: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΟ20: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΟ30: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΕΠΟ32: ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΟ33: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

ΕΠΟ42: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΟ43: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ

ΕΠΟ41: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ

 

 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ)

ΕΛΠ10: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΕΛΠ11: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΛΠ12: ΤΕΧΝΕΣ Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΛΠ20: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΕΛΠ21: ΡΑΜΜΑΤΑ Ι: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΠ30: ΡΑΜΜΑΤΑ II: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 19ΟΣ ΚΑΙ 20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

ΕΛΠ22: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ

ΕΛΠ31: ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΕΠΟ20: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΟ21: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΠΟ22: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΛΠ40: ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

ΕΛΠ41: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΙ: ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ΕΛΠ42: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΕΛΠ43: ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΕΛΠ44: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 1600-1940) – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΠ45: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟ ΙΑ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΩΣ ΤΟ 18Ο ΑΙΩΝΑ

 

 • Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ)

ΙΣΠ10: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΛΩΣΣΑΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι

ΙΣΠ11: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΛΩΣΣΑΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

ΙΣΠ12: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΙΣΠ20: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙII

ΙΣΠ21: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΙΣΠ22: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΙΣΠ30: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ Ι

ΙΣΠ31: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΙΣΠ32: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΙΣΠ40: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΙΙ

ΙΣΠ41: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ι

ΙΣΠ42: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΙΙ

ΕΠΟ11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΠΟ12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΠΟ20 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΟ21 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΚΠ61: ΓΛΩΣΣΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας:

 • Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)
 • Πληροφορική (ΠΛΗ)

 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών (ΔΕΟ)

ΔΕΟ10: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΕΟ11: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΔΕΟ13: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΔΕΟ23: MARKETING I

ΔΕΟ24: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΟ25: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΔΕΟ31: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΕΟ33: MARKETING II

ΔΕΟ45: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΟ34: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΟ40: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΔΕΟ41: ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΕΟ44: ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΔΕΟ42: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΕΟ43: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ)
 • Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ)

 

Β) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών:

 • Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)

ΕΚΠ51: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΕΚΠ50: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΚΠ60: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠ61: ΓΛΩΣΣΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠ63: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΚΠ67: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΕΚΠ62: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΚΠ64: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠ65: ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 • Εκπαίδευση Ενηλίκων MEd (ΕΚΕ)

ΕΚΕ50: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΕ51: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΕ53: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

ΕΚΕ52: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΕ54 ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 • Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)

ΑΓΓ11: Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. και Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα.

ΑΓΓ12: Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα.

ΑΓΓ22: Η Αξιολόγηση στην Εκμάθηση της Γλώσσας

ΑΓΓ331: Η Χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

ΑΓΓ32: Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά

ΑΓΓ33: Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς

ΑΓΓ34: Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών των Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας

ΑΓΓ35: Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

ΑΓΓ36: Μαθησιακές δυσκολίες στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

ΑΓΓ41: Ερευνητικές Μέθοδοι σε περιβάλλον Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

ΑΓΓ ΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

 • Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΓΕΡ)

ΓΕΡ10: Μεθοδολογία της έρευνας και τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών

ΓΕΡ11: Διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές στη διδακτική διαδικασία

ΓΕΡ12: Θεωρίες κατάκτησης/εκμάθησης της γλώσσας και μοντέλα Γραμματικής

ΓΕΡ13: Επικοινωνιακές δραστηριότητες

ΓΕΡ20: Ικανότητες του μαθητή

ΓΕΡ21: Σχεδιασμός μαθήματος και αξιολόγηση

ΓΕΡ ΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

 • Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΓΑΛ)
 • Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός

ΟΡΘ50: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟ ΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΝ ΎΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-18ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

ΟΡΘ60: Η ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΟΡΘ51: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 19Ο ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΡΘ61: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟ ΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΆΝΘΡΩΠΟΣ

 • Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες (LRM)

LRM50: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΩΣΣΟΛΟ ΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΛΩΣΣΑΣ

LRM51: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

LRM52: ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

LRM53: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

LRM54: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΛΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

LRM55: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ

LRM60: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

LRM61: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΑ ΠΡΟΣΦΥ ΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

LRM62: ΜΕΘΟΔΟΛΟ ΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΝΤΑ

LRM63: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

LRM64: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 • Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)

ΔΙΣ 50: ΕΙΣΑ Ω Η ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΙΣ 51: ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΣ 52: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ

ΔΙΣ 53: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΣ 54: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ

ΔΙΣ 55: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΣ 60: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΔΙΣ 61: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΙΣ 62: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΔΙΣ 63: H ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΔΙΣΔΕ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

 • Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)

ΑΔΕ51: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΑΔΕ52: Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΔΕ60: ΠΕΡΙ ΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΑΔΕ61: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΑΔΕ62: ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΔΕ70: ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΔΕ71: ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΔΕΔΕ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 • Σύγχρονες τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας (ΑΔΕ)

 

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών:

 • Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα MA
 • Σχεδιασμός Φωτισμού
 • Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος

 

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας:

 • Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Msc (ΠΣΧ)
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (ΠΣΠ)
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (ΠΣΕ)
 • Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 • Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 • Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ)
 • Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 • Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠΒ)
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ)
 • Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)
 • Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ)
 • Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ)

 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών:

 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ (ΔΥΥ)
 • Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 • Τραπεζική (ΤΡΑ)
 • Master in Business Administration (MBA)

 

Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ:

 • Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕ & ΔΟΕΒ)
 • Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ & ΤΛΧΒ)
 • MSc in Enterprise Risk Management (ERM)
 • Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων (ΓΧΝ)

 

Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες:

Α) Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διοίκηση Τουρισμού

 

Β) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών:

 • Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες (LRM)
 • Δημόσια Ιστορία
 • Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (έτος εισαγωγής
  από το 2018-2019)
 • Σύγχρονες τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής
  Γλώσσας (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018)
 • Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ) (Joint Degree)

ΔΓΡ50: ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

ΔΓΡ51: ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 18ΟΣ – 20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

ΔΓΡ52: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 19ΟΣ – 21ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

ΔΓΡ53: ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ – ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΔΓΡ54: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΔΓΡ55: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ I

ΔΓΡ60: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

ΔΓΡ61: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

ΔΓΡ62: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (Μ.Μ.Ε , ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ)

ΔΓΡ63: ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΓΡ64: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΙΙ

ΔΓΡ ΔΕ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΓΡ ΠΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 • Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με
  Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΕΑΓ) (Joint Degree)
 • Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 • Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ)

 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών:

 • Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)
 • Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 • Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)
 • Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 • Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων (ΓΧΝ) (Joint Degree)
 • Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων (ΓΧΝ) (Joint Degree)
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

 

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας:

 • Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (Joint Degree)
 • Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ)

 

Σύντομα Προγράμματα Σπουδών:

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

 • Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διδασκαλίας: Περιεχόμενο Μάθησης, Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Υποκίνηση
 • Θεωρία και πρακτικές της Επιμέλειας Εικαστικών Εκθέσεων
 • Ειρηνική Επίλυση Συγκρούσεων στο Σχολείο: Σχολική Διαμεσολάβηση

 

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

 • Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας
 • Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων
 • Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής
 • Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) (Embedded system design and microcontroller applications for the Internet of Things)
 • Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού (Game Development)
 • Βιομιμητική Τεχνολογία
 • Χωρικός Σχεδιασμός: σύγχρονες τάσεις και ζητήματα αιχμής
 • Προχωρημένη Κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση

 

Υποστήριξη φοιτητών σε όλα τα προγράμματα σπουδών και τις εργασίες του ΑΠΚΥ:

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:

 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση
 • Σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό
 • Θεατρικές σπουδές
 • Επικοινωνία και νέα δημοσιογραφία
 • Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία
 • Πολιτισμική πολιτική και ανάπτυξη
 • Adult Education for social change
 • Πρόγραμμα για τον απόδημο Ελληνισμό

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:

 • Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος
 • Ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική της υγείας και Τηλεϊατρική
 • Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας
 • Sustainable Energy Systems
 • «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα»
 • Cognitive Systems
 • Κοινωνικά Πληροφοριακά συστήματα

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) in English
 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχιακό)
 • Αστυνομικές Σπουδές (Πτυχιακό)
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα
 • Επιστήμες της Αγωγής
 • Enterprise Risk Management
 • Οικονομικά (Πτυχιακό)

Θεματικές ενότητες

ΕΠΟ21: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΠΟ31: ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΟ11: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΠΟ12: ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΠΟ22: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΟ20: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΟ30: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΕΠΟ32: ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΟ33: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

ΕΠΟ42: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΟ43: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ

ΕΠΟ41: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ

ΕΛΠ10: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΕΛΠ11: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΛΠ12: ΤΕΧΝΕΣ Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΛΠ20: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΕΛΠ21: ΡΑΜΜΑΤΑ Ι: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΠ30: ΡΑΜΜΑΤΑ II: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 19ΟΣ ΚΑΙ 20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

ΕΛΠ22: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ

ΕΛΠ31: ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΕΠΟ20: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΟ21: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΠΟ22: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΛΠ40: ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

ΕΛΠ41: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΙ: ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ΕΛΠ42: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΕΛΠ43: ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΕΛΠ44: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 1600-1940) – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΠ45: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟ ΙΑ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΩΣ ΤΟ 18Ο ΑΙΩΝΑ