ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΑΠ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΚΥ

Οι περισσότεροι φοιτητές του ΕΑΠ & ΑΠΚΥ εργάζονται ή έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις και δεν διαθέτουν το χρόνο που απαιτείται για να ανταπεξέλθουν στο χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες τους. Η φοίτηση στο ΕΑΠ και στο ΑΠΚΥ, ανάλογα με το επίπεδο σπουδών επιβάλλει την παρακολούθηση μίας ή περισσοτέρων θεματικών ενοτήτων ανά ακαδημαϊκό έτος και συνάμα την κατάθεση εργασιών για την κάθε ενότητα. Στις περισσότερες ενότητες ο αριθμός αυτών των εργασιών είναι 4, ενώ σε ορισμένες ο αριθμός των εργασιών αγγίζει τις 5 ή και τις 6.

Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε και να σας στηρίξουμε στην προσπάθεια σας αυτή. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε με κάθε εφικτό τρόπο, ο οποίος θα είναι πάντα ανάλογος των επιθυμιών και των αναγκών σας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην επιτυχή εκπόνηση των εργασιών σας, πάντα στο καλύτερο εφικτό κοστολόγιο της αγοράς.

Φυσικά, λόγω της απαιτητικότητας και της σχολαστικότητας του ΕΑΠ και του ΑΠΚΥ, οι εργασίες ελέγχονται αυστηρά και πάντα παραδίδονται σε ολοκληρωμένη και άρτια μορφή. Πιο χαρακτηριστικά, εγγυόμαστε μία πρωτότυπη εργασία, βασισμένη σε πλούσια βιβλιογραφία της τελευταίας πενταετίας, απαλλαγμένη από κρούσματα λογοκλοπής.

Επιπροσθέτως, πρέπει να σημειώσουμε ότι παρέχουμε και βοήθεια όχι μόνο στην υλοποίηση της εργασίας αλλά και στο στάδιο του σχεδιασμού της. Μπορούμε να δημιουργήσουμε τον κορμό της εργασίας σας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καθηγητών σας αλλά και να σας βρούμε το κατάλληλο βιβλιογραφικό υλικό που θα καλύψει τις ανάγκες για την ολοκλήρωση της εργασίας σας.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλα τα στάδια συγγραφής της εργασίας σας.

Πιο αναλυτικά:

 • Εύρεση βιβλιογραφίας: Βρίσκουμε το κατάλληλο βιβλιογραφικό υλικό ανάλογα με το θέμα της εργασίας σας, εντοπίζοντας πρόσφατες και αξιόπιστες βιβλιογραφικές πηγές (άρθρα, βιβλία, δημοσιεύσεις κτλ.) που θα καλύπτουν πλήρως το θέμα που έχετε επιλέξει.
 • Μετάφραση ξενόγλωσσων πηγών: Αναλαμβάνουμε την μετάφραση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας από όλες τις γλώσσες (άρθρο, κείμενο, κεφάλαιο βιβλίου, πρακτικά συνεδρίου κτλ), ώστε να μπορείτε εύκολα και γρήγορα να την αξιοποιήσετε για τη συγγραφή της εργασίας σας.
 • Οργάνωση της δομής της εργασίας σας: Σχεδιάζουμε το βασικό κορμό της εργασίας σας, οργανώνοντας όλα τα κεφάλαια και υποκεφάλαια της, σύμφωνα με το θέμα της εργασίας σας και τις απαιτήσεις των καθηγητών σας.
 • Στήριξη στη συγγραφή θεωρητικού και ερευνητικού μέρους: Σας βοηθούμε σε όλα τα μέρη της εργασίας σας, είτε αυτή περιλαμβάνει απλή βιβλιογραφική ανασκόπηση, είτε και στατιστική ανάλυση ή καταγραφή αποτελεσμάτων έρευνας (ποιοτικής ή ποσοτικής). Επιπλέον, αναλαμβάνουμε τη σύνθεση ερωτηματολογίου σε περίπτωση που η εργασίας σας το απαιτεί.
 • Συγγραφή βιβλιογραφικών αναφορών: Αναλαμβάνουμε τη σωστή συγγραφή των παραπομπών (references) και της βιβλιογραφίας της εργασίας σας με βάση το σύστημα που έχει οριστεί από τον καθηγητή σας ή το πανεπιστήμιο (ΑPA, Harvard κτλ), ώστε η εργασία σας να είναι απαλλαγμένη από κρούσματα λογοκλοπής.
 • Διορθώσεις, επιμέλεια εργασίας: Εάν έχετε ήδη ολοκληρώσει την εργασία σας και αυτή χρειάζεται διορθώσεις ή βελτιωτικές αλλαγές μπορούμε να το αναλάβουμε, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες παρατηρήσεις και σχόλια του καθηγητή σας, ώστε η τελική εργασία που θα παραδώσετε να είναι σωστή και πλήρης.

 

Υποστήριξη φοιτητών σε όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και τις εργασίες του ΕΑΠ:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 

Α) Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

 

Σχολή ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:   

 • Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ)

ΕΠΟ21: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΠΟ31: ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΟ11: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΠΟ12: ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΠΟ22: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΟ20: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΟ30: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΕΠΟ32: ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΟ33: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

ΕΠΟ42: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΟ43: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ

ΕΠΟ41: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ

 

 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ)

ΕΛΠ10: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΕΛΠ11: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΛΠ12: ΤΕΧΝΕΣ Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΛΠ20: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΕΛΠ21: ΡΑΜΜΑΤΑ Ι: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΠ30: ΡΑΜΜΑΤΑ II: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 19ΟΣ ΚΑΙ 20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

ΕΛΠ22: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ

ΕΛΠ31: ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΕΠΟ20: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΟ21: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΠΟ22: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΛΠ40: ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

ΕΛΠ41: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΙ: ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ΕΛΠ42: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΕΛΠ43: ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΕΛΠ44: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 1600-1940) – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΠ45: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟ ΙΑ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΩΣ ΤΟ 18Ο ΑΙΩΝΑ

 

 • Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ)

ΙΣΠ10: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΛΩΣΣΑΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι

ΙΣΠ11: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΛΩΣΣΑΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

ΙΣΠ12: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΙΣΠ20: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙII

ΙΣΠ21: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΙΣΠ22: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΙΣΠ30: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ Ι

ΙΣΠ31: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΙΣΠ32: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΙΣΠ40: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΙΙ

ΙΣΠ41: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ι

ΙΣΠ42: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΙΙ

ΕΠΟ11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΠΟ12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΠΟ20 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΟ21 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΚΠ61: ΓΛΩΣΣΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ:

 • Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)

ΦΥΕ10: ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

ΦΥΕ12: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΦΥΕ14: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΕ20: ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

ΦΥΕ22: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ

ΦΥΕ24: ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι

ΕΘΕΦΙ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι

ΕΘΕΧΙ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

ΦΥΕ30: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΦΥΕ31: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

ΦΥΕ34: ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

ΕΘΕΧΙΙ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ

ΕΘΕΒΙ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι

ΦΥΕ40: ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΦΥΕ43: ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΘΕΦΙΙ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΕΘΕ ΙΙ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

ΦΥΕ41: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΕ42: ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ

ΠΛΗ10: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΛΗ11: ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΛΗ23: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗ35: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗ37: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗ44: ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΕΚΠ63: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

 • Πληροφορική (ΠΛΗ)

ΠΛΗ10: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΛΗ11: ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΛΗ12: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΛΗ20: ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ

ΠΛΗ21: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗ22: ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΠΛΗΨΙ:  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗ24: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΛΗ30: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ EΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗ31: TΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΛΗΨΙΙ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ

ΠΛΗ23: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗ32: ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΛΗ35: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗ36: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗ37: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗ40: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΛΗ42: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΛΗ44: ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΠΛΗ47: ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών (ΔΕΟ)

ΔΕΟ10: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΕΟ11: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΔΕΟ13: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΔΕΟ23: MARKETING I

ΔΕΟ24: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΟ25: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΔΕΟ31: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΕΟ33: MARKETING II

ΔΕΟ45: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΟ34: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΟ40: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΔΕΟ41: ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΕΟ44: ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΔΕΟ42: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΕΟ43: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

 • Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ)

ΔΗΔ11: Βασικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου

ΔΗΔ12: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΔΗΔ13: Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα

ΔΗΔ21: Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

ΔΗΔ22: Ποσοτικές Μέθοδοι

ΔΗΔ23: Βασικές Αρχές Διοίκησης

ΔΗΔ31: Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΔΗΔ32: Αρχές Δημόσιας Οικονομικής

ΔΗΔ33: Ιστορική συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους

ΔΗΔ41: Διεθνής Πολιτική Οικονομία

ΔΗΔ42: Ηθική και Δεοντολογία στη Δημόσια Διοίκηση

ΔΗΔ43: Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές

ΔΗΔ51: Περιφερειακή Ανάπτυξη και Περιφερειακές Ανισότητες

ΔΗΔ52: Θεσμοί και Δημόσιες Πολιτικές της ΕΕ

ΔΗΔ53: Διοίκηση Έργων

ΔΗΔ61: Θεσμοί και πολιτικές προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου

ΔΗΔ62: Λογιστική του Δημοσίου Τομέα

ΔΗΔ63: Μεταρρυθμιστικές Τάσεις και Αλλαγή στη Δημόσια Διοίκηση

ΔΗΔ71: Δημόσια Διοίκηση και Διεθνείς Οργανισμοί

ΔΗΔ72: Διοικητική Αποκέντρωση και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Πολιτική και Οικονομική Διάσταση

ΔΗΔ73: Δημόσιες Επενδύσεις και Αναπτυξιακά Προγράμματα

ΔΗΔ81:Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο

ΔΗΔ82: Δημοσιονομική Διοίκηση και Έλεγχος

ΔΗΔ83: Διοίκηση της Ποιότητας

 

 • Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ)

ΔΙΤ11: Εισαγωγή στον Τουρισμό και την Φιλοξενία

ΔΙΤ12: Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών

ΔΙΤ13: Οικονομική Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΔΙΤ21: Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΔΙΤ22: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε Επιχειρήσεις Φιλοξενίας

ΔΙΤ23: Τουριστική Νομοθεσία

ΔΙΤ31: Διοίκηση Τουριστικών Φορέων και Οργανισμών

ΔΙΤ32: Κοινωνιολογία Τουρισμού

ΔΙΤ33: Οικονομική του Τουρισμού

ΔΙΤ41: Διοίκηση και Οργάνωση Εκδηλώσεων

ΔΙΤ42: Μεταφορές στον Τουρισμό

ΔΙΤ43: Χρηματοοικονομική Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΔΙΤ51: Τουριστική Γεωγραφία

ΔΙΤ52: Μέθοδοι Έρευνας στον Τουρισμό

ΔΙΤ53: Τουριστικό Μάρκετινγκ

ΔΙΤ61: Σχεδιασμός και Πολιτική Τουρισμού

ΔΙΤ62: Επικοινωνία και Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό

ΔΙΤ63: Μάνατζμεντ και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

ΔΙΤ71: Τουριστική Ανάπτυξη

ΔΙΤ72: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό

ΔΙΤ73: Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

ΔΙΤ81: Πολιτισμός και Τουρισμός: Διαχείριση και Προβολή

ΔΙΤ82: Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό

ΔΙΤ83: Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών

ΔΙΤ84: Συστήματα Διανομής Τουριστικού Προϊόντος

ΔΙΤ85: Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουριστική Πολιτική

ΔΙΤ86: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον Τουρισμό

 

Β) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:

 • Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)

ΕΚΠ51: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΕΚΠ50: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΚΠ60: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠ61: ΓΛΩΣΣΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠ63: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΚΠ67: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΕΚΠ62: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΚΠ64: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠ65: ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 • Εκπαίδευση Ενηλίκων MEd (ΕΚΕ)

ΕΚΕ50: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΕ51: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΕ53: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

ΕΚΕ52: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΕ54 ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 • Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)

ΑΓΓ11: Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. και Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα.

ΑΓΓ12: Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα.

ΑΓΓ22: Η Αξιολόγηση στην Εκμάθηση της Γλώσσας

ΑΓΓ331: Η Χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

ΑΓΓ32: Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά

ΑΓΓ33: Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς

ΑΓΓ34: Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών των Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας

ΑΓΓ35: Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

ΑΓΓ36: Μαθησιακές δυσκολίες στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

ΑΓΓ41: Ερευνητικές Μέθοδοι σε περιβάλλον Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

ΑΓΓ ΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

 • Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΓΕΡ)

ΓΕΡ10: Μεθοδολογία της έρευνας και τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών

ΓΕΡ11: Διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές στη διδακτική διαδικασία

ΓΕΡ12: Θεωρίες κατάκτησης/εκμάθησης της γλώσσας και μοντέλα Γραμματικής

ΓΕΡ13: Επικοινωνιακές δραστηριότητες

ΓΕΡ20: Ικανότητες του μαθητή

ΓΕΡ21: Σχεδιασμός μαθήματος και αξιολόγηση

ΓΕΡ ΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

 • Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΓΑΛ)

ΓΑΛ50 Σχεδιασμός μαθημάτων και αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας

ΓΑΛ60 Γλωσσικές δεξιότητες στην γραπτή επικοινωνία της Γαλλικής Γλώσσας

ΓΑΛ61 Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας

ΓΑΛ62 Η τεχνολογία στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας

ΓΑΛ63 Η φωνητική και η διδακτική της στη γαλλική γλώσσα

ΓΑΛ64 Η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 

 • Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός

ΟΡΘ50: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΎΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-18ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

ΟΡΘ60: Η ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΟΡΘ51: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 19Ο ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΡΘ61: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΆΝΘΡΩΠΟΣ

 

 • Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες (LRM)

LRM50: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

LRM51: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

LRM52: ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

LRM53: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

LRM54: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΛΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

LRM55: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ

LRM60: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

LRM61: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΑ ΠΡΟΣΦΥ ΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

LRM62: ΜΕΘΟΔΟΛΟ ΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΝΤΑ

LRM63: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

LRM64: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

 • Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)

ΔΙΣ 50: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΙΣ 51: ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΣ 52: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ

ΔΙΣ 53: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΣ 54: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ

ΔΙΣ 55: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΣ 60: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΔΙΣ 61: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΙΣ 62: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΔΙΣ 63: H ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΔΙΣΔΕ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

 • Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)

ΑΔΕ51: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΑΔΕ52: Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΔΕ60: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΑΔΕ61: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΑΔΕ62: ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΔΕ70: ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΔΕ71: ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΔΕΔΕ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

 • Σύγχρονες τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας (ΑΔΕ)

ΑΔΕ50 Ακαδημαϊκές και ερευνητικές δεξιότητες στη γλωσσολογία

ΑΔΕ51 Γενικές αρχές της σύγχρονης γλωσσολογίας για εκπαιδευτικούς

ΑΔΕ52 Η σχέση της Αρχαίας με τη Νέα Ελληνική και η διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο

ΑΔΕ60 Περιγραφική προσέγγιση της γραμματικής της νέας ελληνικής για εκπαιδευτικούς

ΑΔΕ61 Ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας για εκπαιδευτικούς

ΑΔΕ62 Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση

ΑΔΕ70 Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση

ΑΔΕ71 Κριτικός γραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα

ΑΔΕΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ:

 • Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα MA

ΓΤΠ50 Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΓΤΠ51: ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ

ΓΤΠ60: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΤΠ61: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΟΛΥΜΕΣΑ

 

 • Σχεδιασμός Φωτισμού

ΣΦΠ60: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΦΠ61: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

 

 • Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος

ΑΣΠ50: ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

ΑΣΠ51: ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΣΠ60: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΧΩΡΟΥ

ΑΣΠ61: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΕΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ:

 • Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)

ΔΙΠ40: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟ ΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΠ50: ΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΠ51: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΠ60: ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΠ61: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 

 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Msc (ΠΣΧ)

ΠΣΧ50: ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΣΧ51: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΣΕ53: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΣΧ61: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΣΧ50: ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΣΧ51: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΣΠ53: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΣΠ62: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΣΧ50: ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΣΚ51: ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΠΣΚ52: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΣΚ60: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ

 

 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (ΠΣΠ)

ΠΣΠ50: Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον

ΠΣΠ51: Σχεδιασμός, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Μέθοδοι Εκτίμησής τους

ΠΣΠ60: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Ανοικτών Χώρων

ΠΣΠ61: Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου

 

 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (ΠΣΕ)

ΠΣΕ50: Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον

ΠΣΕ51: Σχεδιασμός, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Μέθοδοι Εκτίμησής τους

ΠΣΕ60: Σχεδιασμός Έργων υποδομής και Προστασία του Περιβάλλοντος

ΠΣΕ61: Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

 • Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)

ΔΙΑ50: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ

ΔΙΑ51: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΙΑ60: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΙΑ61: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

 

 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)

ΔΧΤ50: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ

ΔΧΤ51: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΧΤ60: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΔΧΤ61: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

 

 • Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)

ΣΜΑ50: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΜΑ51: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΣΜΑ60: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΜΑ61: ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

 

 • Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ)

ΠΣΦ50: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΣΦ51: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΣΦ60: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΣΦ61: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

ΠΣΦ62: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

 

 • Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)

ΚΠΠ 50: Κατάλυση

ΚΠΠ 51: Καταλυτικές Επιφάνειες

ΚΠΠ 60: Ρύπανση-Ενέργεια και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης

ΚΠΠ 61: Περιβαλλοντική Κατάλυση

 

 • Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠΒ)

ΚΠΠ70: ΚΑΤΑΛΥΣΗ

ΚΠΠ71: ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΚΠΠ80: ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΚΠΠ81: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ)

ΜΣΜ70: ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΣΜ71: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΜΣΜ80: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΣΜ81: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΣΜ82: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΣΜ83: ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΣΜ84: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΣΜ85: ΆΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

 

 • Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)

ΠΛΣ50: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΠΛΣ51: ΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΣ60: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΛΣ61: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΛΣ62: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)

ΚΦΕ51: ΚΙΝΗΣΗ, ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΎΛΗΣ

ΚΦΕ52: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΚΦΕ53: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΎΛΗΣ ΣΕ ΈΜΒΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΦΕ60: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΦΕ61: ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

 • Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ)

ΣΔΥ50: BΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΔΥ51: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΔΥ60: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΔΥ61: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ”

ΣΔΥ62: ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ “ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ”

 

 • Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ)

ΧΒΑ50: Σύγχρονη Χημική Ανάλυση

ΧΒΑ51: Σύγχρονα Θέματα Εφαρμοσμένης Μοριακής Βιολογίας

ΧΒΑ52: Ειδικά θέματα Κλινικής και Εφαρμοσμένης Βιοχημείας

ΧΒΑ53: Εργαστήριο Χημικής Ανάλυσης

ΧΒΑ54: Εργαστήριο Βιομοριακής Ανάλυσης

ΧΒΑΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:

 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)

ΔΜΥ50: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (MANAGEMENT) YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΜΥ51: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΙΔΙΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΜΥ60: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΜΥ61: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ (ΔΥΥ)

ΔΜΥ50: Βασικές Αρχές Διοίκησης (Management) Υπηρεσιών Υγείας

ΔΜΥ51: Υπηρεσίες Υγείας / Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και προκλήσεις

ΔΜΥ60: Οικονομική και χρηματοδοτική διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας

ΔΥΥ61: Δημόσια Διοίκηση και Οικονομία

 

 • Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)

ΔΠΜ50: ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΔΠΜ51: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΠΜ60: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΠΜ61: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)

ΔΤΕ50: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΤΕ51: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΔΤΕ60: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΤΕ61: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΦΟΡΕΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 • Τραπεζική (ΤΡΑ)

ΤΡΑ50: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΡΑ51: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΡΑ60: ΜΕΣΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΡΑ61: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 

 • Master in Business Administration (MBA)

MBA50: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ECONOMICS FOR MANAGERS)

MBA60: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (QUANTITATIVE METHODS FOR MANAGERS)

ΜΒΑ51: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (FINANCIAL MANAGEMENT & ACCOUNTING)

ΜΒΑ61: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (MANAGEMENT OF PEOPLE & ORGANISATIONS)

 

Γ) Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ:

 • Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕ & ΔΟΕΒ)

ΔΟΕ51 ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΟΕ52 ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΟΕ53 ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΟΕ54 ΔΙΚΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

 • Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ & ΤΛΧΒ)

ΤΛΧ51 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΤΛΧ53 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ΤΛΧ52 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΤΛΧ54 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

 

 • MSc in Enterprise Risk Management (ERM)

ERM50 ORGANIZATION AND MANAGEMENT – THE ENVIRONMENT OF RISK MANAGEMENT

ERM60 ADVANCED QUANTITATIVE METHODS FOR MANAGERS

ERM51 RISK MANAGEMENT AND RISK MANAGEMENT STANDARDS

ERM61 CRISIS MANAGEMENT AND BUSINESS CONTINUITY PLANNING

 

 • Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων (ΓΧΝ)

ΓΧΝ10: Φυσιολογία

ΓΧΝ11: Παθολογία της γήρανσης-γηριατρική

ΓΧΝ12: Ψυχολογία – Συμβουλευτική

ΓΧΝ13: Κοινωνική γεροντολογία

ΓΧΝ20: Νευρολογικές, ψυχιατρικές διαταραχές

ΓΧΝ21: Αναπνευστικές, καρδιαγγειακές διαταραχές

ΓΧΝ22: Σακχαρώδης διαβήτης, Νεφρική ανεπάρκεια, Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία

ΓΧΝ23: Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου – Υποστήριξη του τέλους της ζωής

ΓΧΝ30: Οικονομικά της υγείας

ΓΧΝ31: Ανθρώπινα δικαιώματα και Σύλλογοι ασθενών

ΓΧΝ32: Ασφαλιστικοί φορείς – Δομές υποστήριξης

ΓΧΝ33: Χρηματοοικονομική διαχείριση μονάδων υγείας

ΓΧΝΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Α) Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • Δημόσια Διοίκηση

ΔΗΔ11: Βασικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου

ΔΗΔ12: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΔΗΔ13: Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα

ΔΗΔ21: Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

ΔΗΔ22: Ποσοτικές Μέθοδοι

ΔΗΔ23: Βασικές Αρχές Διοίκησης

ΔΗΔ31: Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΔΗΔ32: Αρχές Δημόσιας Οικονομικής

ΔΗΔ33: Ιστορική Συγκρότηση του Σύγχρονου Ελληνικού Κράτους

ΔΗΔ41: Διεθνής Πολιτική Οικονομία

ΔΗΔ42: Ηθική και Δεοντολογία στη Δημόσια Διοίκηση

ΔΗΔ43: Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές

ΔΗΔ51 Περιφερειακή Ανάπτυξη και Περιφερειακές Ανισότητες

ΔΗΔ52 Θεσμοί και Δημόσιες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΗΔ53 Διοίκηση Έργων

ΔΗΔ61 Θεσμοί και Πολιτικές Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΔΗΔ62 Λογιστική του Δημόσιου Τομέα

ΔΗΔ63 Μεταρρυθμιστικές Τάσεις & Αλλαγή στη Δημόσια Διοίκηση

ΔΗΔ71 Δημόσια Διοίκηση και Διεθνείς Οργανισμοί

ΔΗΔ72 Διοικητική Αποκέντρωση και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Πολιτική και Οικονομική Διάσταση

ΔΗΔ73 Δημόσιες Επενδύσεις και Αναπτυξιακά Προγράμματα

ΔΗΔ81 Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο

ΔΗΔ82 Δημοσιονομική Διοίκηση και Έλεγχος

ΔΗΔ83 Διοίκηση της Ποιότητας

 

 • Διοίκηση Τουρισμού

ΔΙΤ11: Εισαγωγή στον Τουρισμό και την Φιλοξενία

ΔΙΤ12: Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών

ΔΙΤ13: Οικονομική Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΔΙΤ21: Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΔΙΤ22: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε Επιχειρήσεις Φιλοξενίας

ΔΙΤ23: Τουριστική Νομοθεσία

ΔΙΤ31: Διοίκηση Τουριστικών Φορέων και Οργανισμών

ΔΙΤ32: Κοινωνιολογία Τουρισμού

ΔΙΤ33: Οικονομική του Τουρισμού

ΔΙΤ41: Διοίκηση και Οργάνωση Εκδηλώσεων

ΔΙΤ42: Μεταφορές στον Τουρισμό

ΔΙΤ43: Χρηματοοικονομική Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΔΙΤ51: Τουριστική Γεωγραφία

ΔΙΤ52: Μέθοδοι Έρευνας στον Τουρισμό

ΔΙΤ53: Τουριστικό Μάρκετινγκ

ΔΙΤ61: Σχεδιασμός και Πολιτική Τουρισμού

ΔΙΤ62: Επικοινωνία και Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό

ΔΙΤ63: Μάνατζμεντ και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

ΔΙΤ71: Τουριστική Ανάπτυξη

ΔΙΤ72: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό

ΔΙΤ73: Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

ΔΙΤ81: Πολιτισμός και Τουρισμός: Διαχείριση και Προβολή

ΔΙΤ82: Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό

ΔΙΤ83: Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών

ΔΙΤ84: Συστήματα Διανομής Τουριστικού Προϊόντος

ΔΙΤ85: Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουριστική Πολιτική

ΔΙΤ86: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον Τουρισμό

 

Β) Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:

 • Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ)

ΠΔΕ01: Παιδαγωγική και Διδακτική

ΠΔΕ02: Διδακτική Οικονομικών και Διοίκησης και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

 

Γ) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:

 • Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες (LRM)

LRM50: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Κατάκτηση Δεύτερης Γλώσσας

LRM51: Μετανάστευση, Πολυγλωσσία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία

LRM52: Κριτική Παιδαγωγική

LRM53: Γλωσσική Διδασκαλία για Ενήλικες Πρόσφυγες και Μετανάστες

LRM54: Γλωσσική Διδασκαλία για Παιδιά με Προσφυγικό ή Μεταναστευτικό Υπόβαθρο

LRM55: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού και Ψηφιακά Μέσα

LRM60: Εισαγωγή στην Αραβική Γλώσσα και στον Αραβικό Πολιτισμό

LRM61: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Διεθνές Δίκαιο για Πρόσφυγες και Μετανάστες

LRM62: Μεθοδολογία της Έρευνας σε Πολύγλωσσα Περιβάλλοντα

LRM63: Πρακτική Άσκηση

LRM64: Διπλωματική Εργασία

 

 • Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)

ΔΙΣ50: Εισαγωγή στη δημόσια ιστορία

ΔΙΣ51: Θεωρίες της ιστορίας και ιστοριογραφία

ΔΙΣ52: Ιστορία και πηγές

ΔΙΣ53: Ιστορία και Εκπαίδευση

ΔΙΣ54: Ιστορία και ΜΜΕ

ΔΙΣ55: Ιστορία και χώρος

ΔΙΣ60: Ιστορία και κρατικοί θεσμοί

ΔΙΣ61: Εφαρμοσμένη ιστορία

ΔΙΣ62: Ιστορία και κινηματογράφος

ΔΙΣ63: H Δημόσια Ιστορία στην ψηφιακή εποχή

ΔΙΣΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

 • Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (έτος εισαγωγής από το 2018-2019) (ΑΔΕ)

ΑΔΕ50: Ακαδημαϊκές και ερευνητικές δεξιότητες στη γλωσσολογία

ΑΔΕ51: Γενικές αρχές της σύγχρονης γλωσσολογίας για εκπαιδευτικούς

ΑΔΕ52: Η σχέση της Αρχαίας με τη Νέα Ελληνική και η διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο

ΑΔΕ60: Περιγραφική προσέγγιση της γραμματικής της νέας ελληνικής για εκπαιδευτικούς

ΑΔΕ61: Ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας για εκπαιδευτικούς

ΑΔΕ62: Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση

ΑΔΕ70: Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση

ΑΔΕ71: Κριτικός γραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα

ΑΔΕΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

 • Σύγχρονες τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018) (ΑΔΕ)

ΑΔΕ50: Ερευνητικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες στη γλωσσική επιστήμη

ΑΔΕ51: Γενικές αρχές της σύγχρονης γλωσσολογίας για εκπαιδευτικούς

ΑΔΕ52: Η σχέση της Αρχαίας με τη Νέα Ελληνική και η διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο

ΑΔΕ60: Περιγραφική προσέγγιση της γραμματικής της νέας ελληνικής για εκπαιδευτικούς

ΑΔΕ61: Ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας για εκπαιδευτικούς

ΑΔΕ62: Διάλεκτοι και γλωσσική διδασκαλία

ΑΔΕ70: Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση: διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας / ξένης γλώσσας

ΑΔΕ71: Κριτικός γραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα

ΑΔΕΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

 • Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ) (Joint Degree)

ΔΓΡ50: ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

ΔΓΡ51: ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 18ΟΣ – 20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

ΔΓΡ52: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 19ΟΣ – 21ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

ΔΓΡ53: ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ – ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΔΓΡ54: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΔΓΡ55: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ I

ΔΓΡ60: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

ΔΓΡ61: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

ΔΓΡ62: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (Μ.Μ.Ε , ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ)

ΔΓΡ63: ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΓΡ64: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΙΙ

ΔΓΡ ΔΕ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΓΡ ΠΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

 • Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΕΑΓ) (Joint Degree)

ΕΑΓ 50: Ειδική Αγωγή

ΕΑΓ 51: Γλωσσική ανάπτυξη

ΕΑΓ 52: Γλωσσική Επεξεργασία

ΕΑΓ 53: Προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου: Θεωρητικές προσεγγίσεις

ΕΑΓ 60: Σχεδιασμός έρευνας στην Ειδική Αγωγή

ΕΑΓ 61: Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου

ΕΑΓ 62: Ενότητα Πρακτική Άσκηση (ΕΠΑ)

 

 • Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
Α’ Διάρθρωση (με εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας)

ΑΓΓ11: Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. και Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα

ΑΓΓ12: Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα

ΑΓΓ21: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών και Διδακτικών Εγχειριδίων στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

ΑΓΓ41: Ερευνητικές Μέθοδοι σε περιβάλλον Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

ΑΓΓ ΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ΑΓΓ22: Η Αξιολόγηση στην Εκμάθηση της Γλώσσας

ΑΓΓ31: Η Χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

ΑΓΓ32: Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά

ΑΓΓ33: Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς

ΑΓΓ34: Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών των Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας

ΑΓΓ35: Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

ΑΓΓ36: Μαθησιακές δυσκολίες στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

Β’ Διάρθρωση (χωρίς την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας)

ΑΓΓ11: Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. και Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα

ΑΓΓ12: Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα

ΑΓΓ21: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών και Διδακτικών Εγχειριδίων στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας (Υ, 15 ECTS)

ΑΓΓ22: Η Αξιολόγηση στην Εκμάθηση της Γλώσσας

ΑΓΓ31: Η Χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

ΑΓΓ32: Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά

ΑΓΓ33: Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς

ΑΓΓ34: Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών των Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας

ΑΓΓ35: Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

ΑΓΓ36: Μαθησιακές δυσκολίες στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

ΑΓΓ41: Ερευνητικές Μέθοδοι σε περιβάλλον Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

 

 • Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ)

ΓΕΡ10: Μεθοδολογία της έρευνας και τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών

ΓΕΡ11: Διδακτικές-παιδαγωγικές αρχές στη διδακτική διαδικασία

ΓΕΡ12: Θεωρίες κατάκτησης/ εκμάθησης της γλώσσας και μοντέλα Γραμματικής

ΓΕΡ13: Επικοινωνιακές δραστηριότητες

ΓΕΡ20: Ικανότητες του μαθητή

ΓΕΡ21: Σχεδιασμός μαθήματος και αξιολόγηση

ΓΕΡΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:

 • Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)

ΑΣΚ50: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

ΑΣΚ51: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΡ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΑΣΚ52: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΣΚ53: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΣΚ54: ΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΤΟΥΣ I: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ

ΑΣΚ55: «ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ « ΓΙΑ» ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΑΣΚ60: ΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΤΟΥΣ II: ΟΠΑΔΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΑΣΚ61: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΑΣΚ62: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

ΑΣΚΔΕ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

 • Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)

ΣΔΣ50: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ

ΣΔΣ51: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΔΣ52: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΣ53: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΔΣ60: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΔΣ61: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΙΙ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

 • Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)

ΚΑΟ50: ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΟ51: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΟ52: ΤΑ ΚΟΙΝΑ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΚΑΟ60: ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΟ61: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΟ62: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ, ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΟ70: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΟ71: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΟ72: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΟΔΕ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

 • Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)

ΠΕΔ50: Έγκλημα, Κοινωνικός Έλεγχος και Ποινική Καταστολή

ΠΕΔ51: Η εγκληματολογία του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς

ΠΕΔ52: Η ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος

ΠΕΔ53: Η διαφθορά και το οικονομικό έγκλημα από την οπτική του Δημοσίου Δικαίου

ΠΕΔ54: Οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά – εγκληματολογική προσέγγιση

ΠΕΔ55: Η ποινική καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος: διεθνής, ευρωπαϊκή και εθνική διάσταση

ΠΕΔ60: Έλεγχοι, έρευνα και ανάκριση για τη διαφθορά, το οικονομικό και το οργανωμένο έγκλημα

ΠΕΔ61: Η αντιμετώπιση του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος

ΠΕΔ62: Αντεγκληματική Πολιτιτική: τάσεις, πρότυπα, αξιολόγηση, σχεδιασμός

ΠΕΔ63: Διεπιστημονικό Εργαστήριο με συμβατική διδασκαλία

ΠΕΔΔΕ: Συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

 

 • Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων (ΓΧΝ) (Joint Degree)

ΓΧΝ10: Φυσιολογία

ΓΧΝ11: Παθολογία της γήρανσης-γηριατρική

ΓΧΝ12: Ψυχολογία – Συμβουλευτική

ΓΧΝ13: Κοινωνική γεροντολογία

ΓΧΝ20: Νευρολογικές, ψυχιατρικές διαταραχές

ΓΧΝ21: Αναπνευστικές, καρδι­αγγειακές διαταραχές

ΓΧΝ22: Σακχαρώδης διαβήτης, Νεφρική ανεπάρκεια, Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία

ΓΧΝ23: Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου – Υποστήριξη του τέλους της ζωής

ΓΧΝ30: Οικονομικά της υγείας

ΓΧΝ31: Ανθρώπινα δικαιώματα και Σύλλογοι ασθενών

ΓΧΝ32: Ασφαλιστικοί φορείς- Δομές υποστήριξης

ΓΧΝ33: Χρηματοοικονομική διαχείριση μονάδων υγείας

ΓΧΝΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

ΔΕΑ01: Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΔΕΑ02: Συστήματα Διανομής

ΔΕΑ05: Στρατηγικές Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διαχείριση Κινδύνου

ΔΕΑ04: Ανάλυση Συστημάτων

ΔΕΑ06: Μελέτες Περίπτωσης στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΔΕΑ03: Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Εφοδιαστική Αλυσίδα

ΔΕΑ11: Θαλάσσια Εφοδιαστική και Μεταφορική Αλυσίδα

ΔΕΑ12: Διοίκηση Μεταφορικών Συστημάτων

ΔΕΑ21: Συστήματα Αγοράς Πετρελαίου

ΔΕΑ22: Οικονομικά της Ενέργειας

ΔΕΑ31: Διαχείριση Προμηθειών

ΔΕΑ32: Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης

ΔΕΑ41: Θεωρία Προβλέψεων

ΔΕΑ42: Λήψη Αποφάσεων σε Συνθήκες Αβεβαιότητας

ΔΕΑ43: Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

ΔΕΑ07: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ:

 • Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (Joint Degree)

ΒΝΠ50: Μαθηματική Μοντελοποίηση στη Βιολογία

ΒΝΠ51: Νευροβιολογία και Μοντελοποίηση Κυτταρικών Συστημάτων

ΒΝΠ52: Καταγραφή και Επεξεργασία Νευρικών Βιοσημάτων

ΒΝΠ53: Μηχανική Νευρικής Αποκατάστασης

ΒΝΠ54: Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία και στη Δομική Βιοπληροφορική

ΒΝΠ55: Σχεδιασμός Βάσεων Βιολογικών Δεδομένων και Γλώσσες Προγραμματισμού

ΒΝΠ56: Βιοιατρική Τεχνολογία και Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης

ΒΝΠ57: Πρωτεομική, Γενωμική και Γονιδιωματική

ΒΝΠ ΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

 • Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ)

ΧΒΑ50: Σύγχρονη Χημική Ανάλυση

ΧΒΑ51: Σύγχρονα Θέματα Εφαρμοσμένης Μοριακής Βιολογίας

ΧΒΑ52: Ειδικά Θέματα Κλινικής και Εφαρμοσμένης Βιοχημείας

ΧΒΑ53: Εργαστήριο Χημικής Ανάλυσης

ΧΒΑ54: Εργαστήριο Βιομοριακής Ανάλυσης

ΧΒΑΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Υποστήριξη φοιτητών σε όλα τα προγράμματα σπουδών και τις εργασίες του ΑΠΚΥ:

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:

 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση (SDM)

SDM 511: Θεωρητική Θεμελίωση της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης

SDM 512: Θεωρητική Θεμελίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

SDM 521: Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης

SDM 522: Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

SDM 612: Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

SDM 621: Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

SDM 701A: Διατριβή Μάστερ Ι

SDM 611: Διεθνείς Τάσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – Μια Συγκριτική Θεώρηση Θεσμών και Πρακτικών

SDM 622: Πρόσβαση και Παράγοντες Συμμετοχής Ενηλίκων στην Εκπαίδευση

SDM 701Β: Διατριβή Μάστερ ΙΙ

 

 • Σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό

ΕΛΛ 111: Εισαγωγή στην Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη)

ΕΛΛ 112: Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ – 330 μ.Χ)

ΕΛΛ 113: Αρχαία Ελληνική Τέχνη (1200 π.Χ – 330 μ.Χ)

ΕΛΛ 121: Βυζαντινή Ιστορία (330 – 1453 μ.Χ)

ΕΛΛ 122: Βυζαντινή Τέχνη (330 – 1453 μ.Χ)

ΕΛΛ 123: Νεοελληνική Ιστορία Ι (1770 – 1909)

ΕΛΛ 211: Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαϊκή – Κλασική Περίοδος)

ΕΛΛ 212: Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1909 – 1949)

ΕΛΛ 213: Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος – 19ος αιώνας)

ΕΛΛ 221: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων-Αριστοτέλης)

ΕΛΛ 222: Ελληνιστική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. – 7ος αι. μ.Χ)

ΕΛΛ 223: Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος αιώνας)

ΕΛΛ 311: Αρχαία Ελληνικά Ι

ΕΛΛ 312: Λατινικά Ι

ΕΛΛ 313: Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (20ος αιώνας)

ΕΛΛ 321: Αρχαία Ελληνικά ΙΙ

ΕΛΛ 322: Λατινικά ΙΙ

ΕΛΛ 323: Θέματα Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας

ΕΛΛ 411: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Ι (Τραγωδία)

ΕΛΛ 412: Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος – 15ος αιώνας)

ΕΛΛ 413: Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας

ΕΛΛ 421: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο ΙΙ (Κωμωδία)

ΕΛΛ 422: Λογοτεχνία της Κύπρου (12ος – 20ος αιώνας)

ΕΛΛ 314: Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης

ΕΛΛ 315: Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας

ΕΛΛ 316: Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική

ΕΛΛ 324: Θέματα Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας

ΕΛΛ 325: Ιστορία της Αρχαίας και Μεσαιωνικής Κύπρου

ΕΛΛ 326: Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του σύγχρονου Ελληνισμού

ΕΛΛ 414: Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 – 1974)

ΕΛΛ 415: Νεοελληνική Τέχνη: Γλυπτική-Ζωγραφική

ΕΛΛ 416: Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο

ΕΛΛ 424: Αρχαιολογική Θεωρία και Πράξη

ΕΛΛ 425: Τέχνη και Θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο

ΕΛΛ 426: Θέματα Βυζαντινής Τέχνης

ΕΛΛ 423: Γλωσσολογία

 

 • Θεατρικές σπουδές (ΘΣΠ)

ΘΣΠ50: Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία

ΘΣΠ51: Θεωρία του Θεάτρου

ΘΣΠ62: Στοιχεία Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας

ΘΣΠ60: Επιβίωση του αρχαίου δράματος

ΘΣΠ61: Θεατρική Αγωγή

ΘΣΠ50: Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία

ΘΣΠ51: Θεωρία του Θεάτρου

 

 • Επικοινωνία και νέα δημοσιογραφία (ΕΔΜ)

ΕΔΜ511: Σύγχρονος Κόσμος: Η Πολιτική Συνθήκη

ΕΔΜ521: Σύγχρονος Κόσμος: Η Κοινωνική Συνθήκη

ΕΔΜ512: Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Η Ειδησεογραφία

ΕΔΜ522: Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Οι Επιδράσεις

ΕΔΜ611: Βασικές Θεωρίες Επικοινωνίας

ΕΔΜ613: Πλαίσιο και Τέχνη της Νέας Δημοσιογραφίας

ΕΔΜ621: Στρατηγική Επικοινωνία

ΕΔΜ623: Ψηφιακές Προκλήσεις της Νέας Δημοσιογραφίας

ΕΔΜ612: Δημιουργικές Στρατηγικές στην Ψηφιακή Επικοινωνία

ΕΔΜ614: Ψηφιακή Αφήγηση

ΕΔΜ622: Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

ΕΔΜ624: Ψηφιακή Παραγωγή Περιεχομένου

ΕΔΜ 701: “Διατριβή Μάστερ” σε δύο εξάμηνα

 

 • Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία (ΕΓΛ)

ΕΓΛ 50: Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία

ΕΓΛ 51: Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία

 

 • Πολιτισμική πολιτική και ανάπτυξη (ΠΠΑ)

ΠΠΑ 511: Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές

ΠΠΑ 512: Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστική Διαχείριση

ΠΠΑ 521: Οικονομία του Πολιτισμού και Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών

ΠΠΑ 522: Πολιτιστική Επικοινωνία

ΠΠΑ 523: Δίκαιο του Πολιτισμού και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΠΠΑ 621: Τέχνη και Κοινωνία

ΠΠΑ 614: Μουσειολογία

ΠΠΑ 615: Πολιτιστικός Τουρισμός και Αστική Αναβίωση και Προώθηση Πόλεων

ΠΠΑ 616: Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

ΠΠΑ 621: Τέχνη και Κοινωνία

ΠΠΑ 522: Πολιτιστική Επικοινωνία

ΠΠΑ 523: Δίκαιο του Πολιτισμού και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

 • Adult Education for social change

– Adult education and social difference

– Adult learning placements (1 & 2)

– Curriculum development in adult education

– International issues in adult education

– Introduction to adult education

– Practical aspects of adult education

– Psychology of adult learning

– Research methods (online)

– Adult learning placement (3)

– Social competencies of adult education

– Teaching adult education online

– Theories of change

 

 • Πρόγραμμα για τον απόδημο Ελληνισμό

PEX111: Greek Language Ι

PEX121: Greek Language ΙI

PEX211: Greek Language ΙII

PEX221: Greek Language ΙV

PEX112: Introduction to the History of Cyprus

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:

 • Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος

-Διαχείριση και Προστασία Φυσικών Πόρων

-Μεθοδολογία και Τεχνικές Περιβαλλοντικής Έρευνας

-Ενέργεια και Ρύπανση

-Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων

 

 • Ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων (ΑΥΔ)

ΑΥΔ 513: Δίκτυα Επικοινωνιών

ΑΥΔ 620: Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

ΑΥΔ 621: Κρυπτογραφία

ΑΥΔ 521: Δικανική Υπολογιστών και Δικτύων

ΑΥΔ 622: Διαχείριση Κινδύνων Ασφαλείας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

ΣΑΕ 521: Ερευνητικές Μέθοδοι

ΑΥΔ701Α: Διατριβή Μάστερ Ι

ΑΥΔ701Β: Διατριβή Μάστερ ΙΙ

 

 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική της υγείας και Τηλεϊατρική (ΕΠΤ)

ΕΠΤ 512: Πληροφοριακά Συστήματα στα Εθνικά Συστήματα Υγείας – Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα

ΕΠΤ 513: Επισκόπηση και Αξιολόγηση Προτύπων & Τεχνολογικών Λύσεων στον Τομέα της Υγείας

ΕΠΤ 521: Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή και Πληροφοριακά Συστήματα Συνταγογράφησης

ΕΠΤ 522: Ανάλυση και Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας

ΕΠΤ 523: Εφαρμογές Τηλεϊατρικής

ΕΠΤ 611: Συστήματα Διαχείρισης Βιολογικών Παραμέτρων Ασθενών & Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

ΕΠΤ 612: Βάση Βιοϊατρικών Δεδομένων & Μεθοδολογία Έρευνας στη Βιοϊατρική

ΕΠΤ 613: Προμήθεια και Διαχείριση έργων πληροφορικής στον τομέα της υγείας – Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση

ΕΠΤ 701Α: Διατριβή Μάστερ I

ΕΠΤ 701Β: Διατριβή Μάστερ II

 

 • Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας (ΣΑΕ)

ΣΑΕ 511: Ψηφιακές Επικοινωνίες / Digital Communications

ΣΑΕ 610: Ασύρματες Επικοινωνίες / Wireless Communications

ΑΥΔ 620: Ασφάλεια Υπολογιστών και δικτύων / Computer and Network Security

ΣΑΕ 521: Ερευνητικές Μέθοδοι / Research Methods

ΣΑΕ 613: Επικοινωνιακά Συστήματα / Communication Systems

ΣΑΕ 612: Διάχυτη Υπολογιστική / Mobile and Ubiquitous Computing

ΣΑΕ 611: Εργαστήριο Ι

ΣΑΕ 621: Εργαστήριο ΙΙ

ΣΑΕ701A: Διατριβή Μάστερ Ι

ΣΑΕ701B: Διατριβή Μάστερ ΙΙ

 

 • Sustainable Energy Systems

SES511: Introduction to Energy Technology Systems

SES512: Renewable Energy for the Built Environment

SES513: Renewable Energy for Power Generation

SES514: Power Generation Technologies

SES515: Capstone Project

SES521: Energy Design of Buildings

SES522: Energy Audits

SES523: Energy Economics

SES524: Sustainable Built Environment

SES701A: Master Thesis I (Capstone)

SES611: Energy and Environmental Policies

SES612: Environmental Impact Assessment

SES613: Energy and Environmental Evaluation Tools

SES614: Energy demand management

SES701: BMaster Thesis II (Capstone)

 

 • Κοινωνικά Πληροφοριακά συστήματα KPS

KPS 514: Information in Social Systems

KPS 510: Web Technologies

KPS 516: Data Tools for Social Science

KPS 524: Social Computing

KPS 522: Social Network Analysis

KPS 513: Empirical Research Methods

KPS 611: Web and Social Media Analytics (specialization)

KPS 522: Social Network Analysis

KPS 700: Thesis

KPS 701A: Thesis

KPS 701B: Thesis

KPS 612: Online Communities and Design (specialization)

KPS 522: Social Network Analysis

KPS 700: Thesis (30 ECTS, full-time)

KPS 701A: Thesis (10 ECTS, part-time)

KPS 701B: Thesis (20 ECTS, part-time)

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) in English

ΜΔΕ 50: Οργάνωση και Διοίκηση

ΜΔΕ 51: Χρηματοοικονομική και Λογιστική

ΜΔΕ 60: Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων

ΜΔΕ 61: Μάρκετινγκ

Διατριβή Μάστερ

 

 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (TOIK)

TOIK 50: Τραπεζικό Περιβάλλον

TOIK 51: Τραπεζική Διοίκηση

TOIK701Α: Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι

ΤΟΙΚ 60: Χρηματοοικονομική

ΤΟΙΚ61: Λογιστική

ΤΟΙΚ701Β: Μεταπτυχιακή Διατριβή II

ΤΟΙΚ695: Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο

 

 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)

ΔΜΥ 501Α:  Βασικές Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ΔΜΥ 502Α:  Οικονομικά της Υγείας

ΔΜΥ501Β:  Εργαλεία Management: Μέθοδοι και Τεχνικές

ΔΜΥ502Β:  Μεθοδολογία Έρευνας στις Υπηρεσίες Υγείας

ΔΜΥ 603A: Χρηματοοικονομική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας

ΔΜΥ 604Β: Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας

ΔΜΥ 605Α: Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας

ΔΜΥ 606Β: Δημόσια Υγεία και Προαγωγή Υγείας

ΔΜΥ 607: Κοινωνιολογία της Υγείας

ΔΜΥ 608: Μάρκετινγκ στις Υπηρεσίες Υγείας

ΔΜΥ 701A και ΔΜΥ701Β Διατριβή

 

 • Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

PYS 611 – Πολιτική Υγείας & Πολιτική

PYS 613 – Στρατηγικός Σχεδιασμός & Αξιολόγηση στις Υπηρεσίες Υγείας

PYS 610 – Ε-Health: Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Υγείας

PYS 614 – Χρηματοδότηση & Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (υποχρεωτική)

PYS 621 – E- Health & Πολιτική Υγείας

PYS 623 – Νομικά και Ηθικά Θέματα στην Υγεία

PYS 625 – Εισαγωγή στην Επιδημιολογία & Ερευνητική Μεθοδολογία

PYS 701A- Διατριβή Μάστερ I

PYS 612 – Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού & Ηγεσία

PYS 622 – Φαρμακευτική Πολιτική & Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας

PYS 701B –  Διατριβή Μάστερ II

 

 • Αστυνομικές Σπουδές (Πτυχιακό) (ΑSP)

ASP311: Εισαγωγή στη Ψυχολογία

ASP312: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

ASP313: Εισαγωγή στην Εγκληματολογία

ASP314: Η Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας

ASP315: Ποινική Δικαιοσύνη

ASP325: Αστυνομία και Αστυνόμευση στην Κύπρο

ASP411: Αστυνομική και Νομική Ψυχολογία

ASP412: Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ASP413: Οικονομικά Εγκλήματα

ASP414: Αστυνομία και Κυβερνοέγκλημα

ASP415: Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά

ASP421: Ερευνητικές Μέθοδοι και Αστυνομικές Σπουδές

ASP422: Αστυνομία και Συστήματα Αστυνόμευσης: Μια Συγκριτική Προσέγγιση

ASP423: Αστυνομική Εκπαίδευση

ASP700: Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)

ΔΕΕ111: Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΕΕ112: Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς

ΔΕΕ121: Δικαστική Προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΔΕΕ122: Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΔΕΕ211: Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος

ΔΕΕ212: Δίκαιο Προστασίας των Καταναλωτών

ΔΕΕ221: Δίκαιο Kρατικών Eνισχύσεων

ΔΕΕ222: Συμπράξεις, Kαταχρήσεις Δεσπόζουσας Θέσης και Συγκεντρώσεις

ΔΕΕ225: Δίκαιο Kρατικών Eνισχύσεων

ΔΕΕ226: Συμπράξεις, Kαταχρήσεις Δεσπόζουσας Θέσης και Συγκεντρώσεις

 

 • Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα (ΔΤΠ)

ΔΤΠ 511: Αρχές Διοίκησης

ΔΤΠ 512: Αρχές Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΔΤΠ 513: Επιχειρησιακή Διοίκηση, Αλυσίδα Eφοδιασμού και Διοίκηση Έργων

ΔΤΠ 521: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μοντέλα Αριστείας

ΔΤΠ 522: Διαχείριση Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων

ΔΤΠ 523: Στρατηγική και Μάρκετινγκ

ΔΤΠ 701Α: Μεταπτυχιακή Διατριβή I

ΔΤΠ 701Β1: Μεταπτυχιακή Διατριβή II

ΔΤΠ6952: Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο

 

 • Επιστήμες της Αγωγής

ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα

ΕΠΑ71Κ: Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός

ΕΠΑ75Κ: Αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Αξιολόγηση προγραμμάτων και προσωπικού

ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

ΕΠΑ60: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες

ΕΠΑ76Κ: Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Πολιτότητα

ΕΠΑ50:Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον

ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα

ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

ΕΠΑ77Κ: Ειδική Εκπαίδευση Ι: Σύγχρονες Θεωρίες για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες

ΕΠΑ78Κ: Ειδική Εκπαίδευση ΙΙ: Παιδαγωγικές Πρακτικές για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες

ΕΠΑ50: Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον

ΕΠΑ60: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες

ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα

ΕΠΑ76Κ: Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Πολιτότητα

ΕΠΑ64K: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

ΕΠΑ66Κ: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΠΑ65: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

ΕΠΑ65: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

ΕΠΑ79Κ: Αρχές Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΕΠΑ50: Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον

ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα

 

 • Enterprise Risk Management

ERM501:Organization and Management – The Environment of Risk Management

ERM502: Advanced Quantitative Methods for Managers

ERM503: Risk Management and Risk Management Standards

ERM601:Crisis Management and Business Continuity Planning

ERM701: Master’s Thesis

Θεματικές ενότητες

ΕΠΟ21: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΠΟ31: ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΟ11: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΠΟ12: ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΠΟ22: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΟ20: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΟ30: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΕΠΟ32: ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΟ33: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

ΕΠΟ42: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΟ43: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ

ΕΠΟ41: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ

ΕΛΠ10: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΕΛΠ11: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΛΠ12: ΤΕΧΝΕΣ Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΛΠ20: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΕΛΠ21: ΡΑΜΜΑΤΑ Ι: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΠ30: ΡΑΜΜΑΤΑ II: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 19ΟΣ ΚΑΙ 20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

ΕΛΠ22: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ

ΕΛΠ31: ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΕΠΟ20: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΟ21: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΠΟ22: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΛΠ40: ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

ΕΛΠ41: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΙ: ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ΕΛΠ42: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΕΛΠ43: ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΕΛΠ44: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 1600-1940) – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΠ45: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟ ΙΑ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΩΣ ΤΟ 18Ο ΑΙΩΝΑ