ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 
 

Μεγάλος αριθμός δημοσίων ιδρυμάτων & ιδιωτικών κολεγίων, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ζητούν από τους φοιτητές εργασίες εξαμήνου. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να στηρίζονται στην ύλη του μαθήματος και στην διεθνή βιβλιογραφία. Με αυτό τον τρόπο, οι καθηγητές, εξετάζουν τους φοιτητές και τους δίνουν ένα συμπληρωματικό βαθμό, προς την τελική βαθμολογία τους. Επομένως, ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται συνολικά από το βαθμό στις εργασίες εξαμήνου και το βαθμό των εξετάσεων.

Ακόμη, υπάρχει και η περίπτωση της απαλλακτικής εργασίας. Με την εργασία αυτή ο φοιτητής απαλλάσσεται από τη διαδικασία των εξετάσεων. Έτσι ο βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται καθαρά από το βαθμό της απαλλακτικής εργασίας.

Με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών μας, αναλαμβάνουμε την υποστήριξη των εργασιών του εξαμήνου σας, είτε αυτές είναι συμπληρωματικές, είτε απαλλακτικές, άριστης ποιότητας, ώστε να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που είναι ταυτόσημου, του υψηλού βαθμού!

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλα τα στάδια συγγραφής της εργασίας σας.

Πιο αναλυτικά:

Εύρεση βιβλιογραφίας

Βρίσκουμε το κατάλληλο βιβλιογραφικό υλικό ανάλογα με το θέμα της εργασίας σας, εντοπίζοντας πρόσφατες και αξιόπιστες βιβλιογραφικές πηγές (άρθρα, βιβλία, δημοσιεύσεις κτλ.) που θα καλύπτουν πλήρως το θέμα που έχετε επιλέξει.

Μετάφραση ξενόγλωσσων πηγών

Αναλαμβάνουμε την μετάφραση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας από όλες τις γλώσσες (άρθρο, κείμενο, κεφάλαιο βιβλίου, πρακτικά συνεδρίου κτλ), ώστε να μπορείτε εύκολα και γρήγορα να την αξιοποιήσετε για τη συγγραφή της εργασίας σας.

Οργάνωση της δομής της εργασίας σας

Σχεδιάζουμε το βασικό κορμό της εργασίας σας, οργανώνοντας όλα τα κεφάλαια και υποκεφάλαια της, σύμφωνα με το θέμα της εργασίας σας και τις απαιτήσεις των καθηγητών σας.

Στήριξη στη συγγραφή θεωρητικού και ερευνητικού μέρους

Σας βοηθούμε σε όλα τα μέρη της εργασίας σας, είτε αυτή περιλαμβάνει απλή βιβλιογραφική ανασκόπηση, είτε και στατιστική ανάλυση ή καταγραφή αποτελεσμάτων έρευνας (ποιοτικής ή ποσοτικής).

Συγγραφή βιβλιογραφικών αναφορών

Αναλαμβάνουμε τη σωστή συγγραφή των παραπομπών (references) και της βιβλιογραφίας της εργασίας σας με βάση το σύστημα που έχει οριστεί απο τον καθηγητή σας ή το πανεπιστήμιο (ΑPA, Harvard κτλ), ώστε η εργασία σας να είναι απαλλαγμένη από κρούσματα λογοκλοπής.

Διορθώσεις, επιμέλεια εργασίας

Εάν έχετε ήδη ολοκληρώσει την εργασία σας και αυτή χρειάζεται διορθώσεις ή βελτιωτικές αλλάγές μπορούμε να το αναλάβουμε, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες παρατηρήσεις και σχόλια του καθηγητή σας, ώστε η τελική εργασία που θα παραδώσετε να είναι σωστή και πλήρης.

 

Παραδίδουμε την εργασία που θα μας αναθέσετε σε σύντομο χρονικό διάστημα και πάντα μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί! Η υποστήριξη μας μπορεί να αφορά οποιαδήποτε στάδιο και αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες. Σας εγγυόμαστε μία πρωτότυπη εργασία, υψηλής ποιότητας, απαλλαγμένη από κρούσματα λογοκλοπής και πάντα σε πολύ προσιτές τιμές για κάθε φοιτητή!