ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Κατανοώντας τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας προσφέρουμε όπου μπορούμε μέσω του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας μας.

Είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουμε στην κοινωνία και το περιβάλλον. Προσπαθούμε μέσα από εθελοντική δράση και δωρεές να συμβάλουμε στις ανάγκες ευπαθών ομάδων.

Κάθε χρόνο προσφέρουμε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης σε Φιλανθρωπικούς Συλλόγους.

Συμμετέχουμε ενεργά σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και πραγματοποιούμε χρηματικές δωρεές σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Το προσωπικό της ΠΕΝΑ βρίσκεται κοντά στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη όλη την διάρκεια του έτους.

Επίσης, η λειτουργία της επιχείρησης γίνεται με όσο το δυνατόν μειωμένους ρύπους και ενέργεια, και την χρήση ανακυκλώσιμων υλικών για την προστασία του περιβάλλοντος,