ΕΥΡΕΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Ένα σωστό και περιεκτικό βιογραφικό είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση μίας συνέντευξης. Παρόλα αυτά η αγορά εργασίας είναι αρκετά απαιτητική και δύσκολη στις μέρες μας.

Η ΠΕΝΑ κατανοώντας τις ανάγκες των πελατών της αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της. Πλέον μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο μας ώστε να σας βρίσκουμε την κατάλληλη θέση εργασίας.

Η διασύνδεση των υποψηφίων με τις επιχειρήσεις που αναζητούν νέους εργαζομένους είναι η νέα υπηρεσία που προσφέρουμε.

 

Στείλτε το βιογραφικό σας στο cv@penaergasies.gr και δηλώστε ενδιαφέρον για εύρεση νέας θέσης εργασίας. Θα τηρείται πλήρης εχεμύθεια και θα προσφέρονται συμβουλές τόσο για το βιογραφικό σας όσο και για την διαδικασία της συνέντευξης.