ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ένα από τα πιο σύγχρονα Πανεπιστήμια της Νοτιανατολικής Ευρώπης, είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το πανεπιστήμιο στελεχώνεται από άρτια εξειδικευμένο προσωπικό και για αυτό το λόγο αποτελεί πόλο έλξης για μεγάλο αριθμό φοιτητών από πολλές χώρες και ιδιαίτερα από την Ελλάδα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προσφέρει ακαδημαϊκά προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες, προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Οι σχολές του υπό μελέτη ιδρύματος είναι η Σχολή Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιωάννη Γρηγορίου, η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, η Ιατρική Σχολή και η Σχολή Θετικών Επιστημών.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προσφέρει αναγνωρισμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, υψηλής αναγνωρισιμότητας. Για να μπορέσει ένας φοιτητής να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να αποκτήσει τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του, πρέπει να παραδώσει εργασίες και δραστηριότητες, πέρα από τις τελικές του εξετάσεις.

Εμείς μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε και να σας οδηγήσουμε στην απόκτηση του μεταπτυχιακού σας τίτλου, οργανώνοντας τόσο το διάβασμά σας όσο και  υποστηρίζοντας σας στην εκπόνηση των εργασιών σας. Η εμπειρία μας πάνω στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι μεγάλη και αυτό μπορούμε να σας το αποδείξουμε εμπράκτως!