ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ένα από τα πιο σύγχρονα Πανεπιστήμια της Νοτιανατολικής Ευρώπης, είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το πανεπιστήμιο στελεχώνεται από άρτια εξειδικευμένο προσωπικό. Για αυτό το λόγο αποτελεί πόλο έλξης για μεγάλο αριθμό φοιτητών από πολλές χώρες και ιδιαίτερα από την Ελλάδα. Προσφέρει ακαδημαϊκά προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες, προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα.

ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών:

Πτυχία: Βυζαντινή Μουσική – Ψαλτική Τέχνη (Εξ Αποστάσεως), Ψυχολογία (Εξ Αποστάσεως), Ψυχολογία, Νηπιαγωγικά, Γραφικές Τέχνες, Μουσική, Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία (Εξ Αποστάσεως)

 

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιωάννη Γρηγορίου:

Πτυχία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Εξ Αποστάσεως), Marketing Communications and Social Media (Εξ Αποστάσεως), Aviation Management, Διοίκηση Ξενοδοχείων, Τουρισμού και Οργάνωση Εκδηλώσεων, Marketing and Digital Communications, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Economics and Finance, Λογιστική

 

Νομική Σχολή:

Πτυχία: Νομική – Κυπριακό Δίκαιο, Νομική – Ελληνικό Δίκαιο

 

Ιατρική Σχολή:

Πτυχία: Οδοντιατρική, Ιατρική

 

Σχολή Θετικών Επιστημών:

Πτυχία: Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή, Φαρμακευτική, Διατροφή – Διαιτολογία, Βιοïατρικές Επιστήμες, Βιολογικές Επιστήμες (Κατεύθυνσης Γενικής Μικροβιολογίας), Βιολογικές Επιστήμες (Γενική Βιολογία), Μαθηματικά, Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική, Συστήματα Πληροφορικής Microsoft® /Τεχνολογία Διαδικτύου, Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορική, Λογοθεραπεία, Ακτινοδιαγνωστική – Ακτινοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Νοσηλευτική

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών:

Μεταπτυχιακά: Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου (Εξ Αποστάσεως), Μουσική: Μουσική Εκτέλεση, Σύνθεση, Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως), Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως), Ελληνικές Σπουδές (Εξ Αποστάσεως), Δημόσια Διοίκηση (Εξ Αποστάσεως), Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική (Εξ Αποστάσεως), Ψυχολογία, Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία (Εξ Αποστάσεως), Digital Media, Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας (Εξ Αποστάσεως), Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (Εξ Αποστάσεως), Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση, Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση, Μουσική Παιδαγωγική (Εξ Αποστάσεως)

 

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιωάννη Γρηγορίου:

Μεταπτυχιακά: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Εξ Αποστάσεως), Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Νομική Σχολή:

Μεταπτυχιακά: Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο (Εξ Αποστάσεως), Δημόσιο Δίκαιο

 

Ιατρική Σχολή:

Μεταπτυχιακά: Medical Education (Εξ Αποστάσεως), Δημόσια Υγεία (Εξ Αποστάσεως), Infectious Diseases: Prevention and Control

 

Σχολή Θετικών Επιστημών:

Μεταπτυχιακά: Πληροφορική, Artificial Intelligence (Εξ Αποστάσεως), Ασφάλεια Κυβερνοχώρου (Εξ Αποστάσεως), Βιολογία του Καρκίνου, Δημόσια Υγεία (Εξ Αποστάσεως), Εφαρμοσμένη Αθλητική Επιστήμη, Εφαρμοσμένη Διατροφή και Διαιτολογία, Λογοπαθολογία, Αθλητική Φυσικοθεραπεία, Μαιευτική, Νοσηλευτική, Συστήματα Πληροφορικής (Εξ Αποστάσεως), Ασφάλεια Κυβερνοχώρου, Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προσφέρει αναγνωρισμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, υψηλής αναγνωρισιμότητας. Για να μπορέσει ένας φοιτητής να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να αποκτήσει τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του, πρέπει να παραδώσει εργασίες και δραστηριότητες, πέρα από τις τελικές του εξετάσεις.

Εμείς μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε και να σας οδηγήσουμε στην απόκτηση του μεταπτυχιακού σας τίτλου, οργανώνοντας τόσο το διάβασμά σας όσο και  υποστηρίζοντας σας στην εκπόνηση των εργασιών σας. Η εμπειρία μας πάνω στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι μεγάλη και αυτό μπορούμε να σας το αποδείξουμε εμπράκτως!