ΚΟΛΛΕΓΙΑ

Στην Πένα καλύπτουμε τις ανάγκες και των φοιτητών από ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Κολλέγια. Με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών μας, αναλαμβάνουμε την υποστήριξη των εργασιών όλων των ειδικοτήτων για Κολλέγια τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού με υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Το ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργατών μας, καλύπτει τεράστιο εύρος γνωστικών αντικειμένων, επιφέροντας άριστα αποτελέσματα. Η μεγάλη μας εμπειρία, θα συμβάλλει στην επιτυχή εκπόνηση της εργασίας σας και στην εξασφάλιση ενός αξιόλογου βαθμού. Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:

 • Aegean College
 • AGSM, Athens Graduate School of Management
 • AIT, Athens Information Technology
 • ALBA, Athens Laboratory of Business Administration
 • American University of Athens
 • Anatolia College / American College of Thessaloniki
 • Athens Metropolitan College
 • BCA Business Studies
 • British Hellenic College
 • CEMS, Centre for European Management Studies
 • Central College
 • City College
 • City University
 • CMA, Center for Management and Administration
 • DEI Bachelor & Masters Degrees
 • Deree College / American College of Greece
 • European University
 • European University (Κύπρος)
 • Frederick University (Κύπρος)
 • Hellenic American University
 • ICBS Business School
 • Icon International Training
 • IMS, International Management Studies
 • IST Studies
 • Mediterranean Business School
 • Mediterranean College
 • New York College
 • North College
 • South European College / ELLANION
 • University of Indianapolis, Athens Campus
 • University of London External Programme (UCLAN)
 • University of Nicosia

Επιπροσθέτως, πρέπει να σημειώσουμε ότι παρέχουμε και βοήθεια όχι μόνο στην υλοποίηση της εργασίας αλλά και στο στάδιο του σχεδιασμού της. Μπορούμε να δημιουργήσουμε τον κορμό της εργασίας σας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καθηγητών σας αλλά και να σας βρούμε το κατάλληλο βιβλιογραφικό υλικό που θα καλύψει τις ανάγκες για την ολοκλήρωση της εργασίας σας.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλα τα στάδια συγγραφής της εργασίας σας.

Πιο αναλυτικά:

 • Εύρεση βιβλιογραφίας: Βρίσκουμε το κατάλληλο βιβλιογραφικό υλικό ανάλογα με το θέμα της εργασίας σας, εντοπίζοντας πρόσφατες και αξιόπιστες βιβλιογραφικές πηγές (άρθρα, βιβλία, δημοσιεύσεις κτλ.) που θα καλύπτουν πλήρως το θέμα που έχετε επιλέξει.
 • Μετάφραση ξενόγλωσσων πηγών: Αναλαμβάνουμε την μετάφραση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας από όλες τις γλώσσες (άρθρο, κείμενο, κεφάλαιο βιβλίου, πρακτικά συνεδρίου κτλ), ώστε να μπορείτε εύκολα και γρήγορα να την αξιοποιήσετε για τη συγγραφή της εργασίας σας.
 • Οργάνωση της δομής της εργασίας σας: Σχεδιάζουμε το βασικό κορμό της εργασίας σας, οργανώνοντας όλα τα κεφάλαια και υποκεφάλαια της, σύμφωνα με το θέμα της εργασίας σας και τις απαιτήσεις των καθηγητών σας.
 • Συγγραφή θεωρητικού και ερευνητικού μέρους: Σας βοηθούμε σε όλα τα μέρη της εργασίας σας, είτε αυτή περιλαμβάνει απλή βιβλιογραφική ανασκόπηση, είτε και στατιστική ανάλυση ή καταγραφή αποτελεσμάτων έρευνας (ποιοτικής ή ποσοτικής). Επιπλέον, αναλαμβάνουμε τη σύνθεση ερωτηματολογίου σε περίπτωση που η εργασίας σας το απαιτεί.
 • Συγγραφή βιβλιογραφικών αναφορών: Αναλαμβάνουμε τη σωστή συγγραφή των παραπομπών (references) και της βιβλιογραφίας της εργασίας σας με βάση το σύστημα που έχει οριστεί από τον καθηγητή σας ή το πανεπιστήμιο (ΑPA, Harvard κτλ), ώστε η εργασία σας να είναι απαλλαγμένη από κρούσματα λογοκλοπής.
 • Διορθώσεις, επιμέλεια εργασίας: Εάν έχετε ήδη ολοκληρώσει την εργασία σας και αυτή χρειάζεται διορθώσεις ή βελτιωτικές αλλαγές μπορούμε να το αναλάβουμε, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες παρατηρήσεις και σχόλια του καθηγητή σας, ώστε η τελική εργασία που θα παραδώσετε να είναι σωστή και πλήρης.

Σας εγγυόμαστε μία πρωτότυπη εργασία, υψηλής ποιότητας, απαλλαγμένη από κρούσματα λογοκλοπής και πάντα σε πολύ προσιτές τιμές για κάθε φοιτητή! Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην επιτυχή εκπόνηση όλων των εργασιών σας, πάντα στο καλύτερο εφικτό κοστολόγιο της αγοράς.