ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Είναι πολλές οι φορές, που οι φοιτητές, κατά τη διαδικασία συγγραφής των εργασιών τους, βρίσκουν σημαντικό αριθμό επιστημονικών άρθρων αλλά αδυνατούν να μεταφράσουν το κείμενο στην ελληνική γλώσσα, είτε λόγω έλλειψης χρόνου, είτε λόγο αδυναμίας κατανόησης της ορολογίας.

Εμείς, μπορούμε να σας βοηθήσουμε γενικότερα με δύο τρόπους, είτε μεταφράζοντας το άρθρο από την αρχή μέχρι το τέλος, διατηρώντας τη νοηματική απόδοση του κειμένου είτε κάνοντας μία εκτενή περίληψη του άρθρου στην επιθυμητή γλώσσα, με πολύ χαμηλό κόστος.

Επίσης, είναι πολλές φορές που οι φοιτητές ενώ γνωρίζουν το αντικείμενο της εργασίας και μπορούν να το εκπονήσουν επιτυχώς, δεν έχουν τη δυνατότητα να τη γράψουν με το επίσημο ακαδημαϊκό ύφος, σε γλώσσα, η οποία δεν είναι η μητρική τους. Σε αυτή την περίπτωση, προσφέρουμε τη λύση που χρειάζεται ο φοιτητής, μεταφράζουμε την εργασία από την ελληνική στην επιθυμητή γλώσσα, διατηρώντας το νόημα του κειμένου, αλλά αποδίδοντας πιο επίσημο τόνο στη γραφή της.

Ακόμη, κυρίως σε σχολές θεωρητικών επιστημών, ο φοιτητής χρείαζεται να χρησιμοποιήσει ένα λογοτεχνικό κείμενο το οποίο είναι σε άλλη γλώσσα πέρα από τα ελληνικά με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Στην Πένα αναλαμβάνουμε τη σωστή μετάφραση ή νοηματική απόδοση οποιοδήποτε λογοτεχνικού κειμένου από και σε οποιαδήποτε γλώσσα. Ενδεικτικά, μπορούμε να μεταφράσουμε μυθιστορήματα, νουβέλες, διηγήματα, σονέτα, έπη, ωδές, μπαλάντες, πεζή ποίηση, τραγωδίες, κωμωδίες, χρονογραφήματα, απομνημονεύματα, δοκίμια, αυτοβιογραφίες, βιογραφίες, ταξιδιωτικά κείμενα, ποιητικές συλλογές, κριτικά κείμενα.