ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Στην Πένα αναλαμβάνουμε μεταφράσεις εργασιών και επιστημονικών άρθρων!

Πολλές φορές οι φοιτητές, κατά τη διάρκεια συγγραφής των εργασιών τους, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν ως πηγές επιστημονικά άρθρα. Ωστόσο, τα άρθρα αυτά είναι συνήθως γραμμένα σε μια ξένη γλώσσα, κυρίως στην αγγλική. Οι φοιτητές συχνά αδυνατούν να μεταφράσουν το κείμενο στην ελληνική γλώσσα, είτε λόγω έλλειψης χρόνου, είτε λόγω αδυναμίας κατανόησης της ορολογίας.

Εμείς, μπορούμε να σας βοηθήσουμε γενικότερα με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι με τη μετάφραση του άρθρου από την αρχή μέχρι το τέλος, διατηρώντας τη νοηματική απόδοση του κειμένου. Ο δεύτερος, είναι με τη δημιουργία μίας περιεκτικής περίληψης του άρθρου στην επιθυμητή γλώσσα, με πολύ χαμηλό κόστος.

Οι ακριβείς μεταφράσεις εργασιών και επιστημονικών άρθρων και η σωστή νοηματική τους απόδοση είναι απαραίτητες.

Τα επιστημονικά άρθρα μπορεί να περιέχουν εξειδικευμένη ορολογία, την οποία δεν μπορεί να κατανοήσει ένας φοιτητής. Επομένως, η μετάφραση κρίνεται αναγκαία, ώστε να τον βοηθήσει να αντιληφθεί πλήρως όσες πληροφορίες του δίνονται από τα ξενόγλωσσα επιστημονικά άρθρα.

Επίσης, μερικές φορές οι φοιτητές παρ’ όλο που γνωρίζουν το αντικείμενο της εργασίας και μπορούν να την εκπονήσουν με επιτυχία, δεν έχουν τη δυνατότητα να τη γράψουν με το επίσημο ακαδημαϊκό ύφος, σε γλώσσα, η οποία δεν είναι η μητρική τους. Σε αυτή την περίπτωση, προσφέρουμε τη λύση που χρειάζεται ο φοιτητής. Μεταφράζουμε την εργασία από την ελληνική στην επιθυμητή γλώσσα. Διατηρούμε το νόημα του κειμένου, αλλά αποδίδουμε πιο επίσημο τόνο στη γραφή της.

Ακόμη, κυρίως σε σχολές θεωρητικών επιστημών, ο φοιτητής χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ένα λογοτεχνικό κείμενο. Αυτό μπορεί να είναι σε άλλη γλώσσα πέρα από τα ελληνικά, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Στην Πένα αναλαμβάνουμε τη σωστή μετάφραση ή νοηματική απόδοση οποιουδήποτε λογοτεχνικού κειμένου από και σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Ενδεικτικά, μπορούμε να μεταφράσουμε:

Μυθιστορήματα, νουβέλες, διηγήματα, σονέτα, έπη, ωδές, μπαλάντες, πεζή ποίηση, τραγωδίες, κωμωδίες, χρονογραφήματα, απομνημονεύματα, δοκίμια, αυτοβιογραφίες, βιογραφίες, ταξιδιωτικά κείμενα, ποιητικές συλλογές, κριτικά κείμενα.