ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Στην Πένα αναλαμβάνουμε μεταφράσεις πτυχίων και βιογραφικών.

Οι μεταφράσεις των πτυχίων και των βιογραφικών είναι απαραίτητες στο εξωτερικό για δύο βασικούς λόγους.

Ο πρώτος αφορά την υποβολή αιτήσεων για σπουδές σε ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού. Τα πανεπιστήμια στο εξωτερικό απαιτούν έγγραφα, όπως το πτυχίο, η αναλυτική βαθμολογία, οι συστατικές επιστολές και άλλα, τα οποία αποδεικνύουν το επίπεδο εκπαίδευσης και τα προσόντα του ατόμου που υποβάλλει αίτηση. Με τον έλεγχο των εγγράφων αυτών το εκάστοτε πανεπιστήμιο θα γνωρίζει εάν ο υποψήφιος μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο το πρόγραμμα σπουδών.

Ο δεύτερος λόγος αφορά την υποβολή αιτήσεων για εργασία. Το βιογραφικό και τα έγγραφα που σχετίζονται με την εκπαίδευση του ατόμου είναι απαραίτητο να μεταφραστούν. Ο εργοδότης, με βάση τα έγγραφα αυτά θα κατανοήσει τις ικανότητες και τα προσόντα του υποψηφίου και θα κρίνει αν είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη δουλειά ή όχι.

Οι μεταφράσεις που παρέχει η εταιρεία μας, είναι επίσημες και σύμφωνες πάντα με την ελληνική νομοθεσία. Γίνονται δεκτές από κάθε δημόσια και ιδιωτική αρχή, όπως είναι οι εφορίες, τα πανεπιστήμια, τα ληξιαρχεία αλλά και κάθε φορέας που ζητάει ένα επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό.

 Ενδεικτικά, μεταφράζουμε και επικυρώνουμε τα ακόλουθα έγγραφα και πιστοποιητικά:
  • Μεταφράσεις βιογραφικών σημειωμάτων
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών σπουδών
  • Μεταφράσεις πτυχίων ξένων και ελληνικών πανεπιστημίων & τεχνολογικών ιδρυμάτων
  • Μεταφράσεις πτυχίων ξένων γλωσσών / πιστοποιητικών επάρκειας -> Πτυχία αγγλικής γλώσσας, όλων των επιπέδων (Michigan, Cambridge, UCAS, TOEFL, Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, BULATS, City & Guilds, EDI, IELTS, TOEIC, Edexcel, κ.α.) Πτυχία ιταλικής (Celi, Diploma, κ.α), γαλλικής (Sorbonne, DELF-DALF, κ.α), ισπανικής (Dele, κ.α) και γερμανικής γλώσσας (Zertifikat Deutsch, KLEINES, κ.α).
  • Μεταφράσεις απολυτηρίων λυκείου
  • Μεταφράσεις βεβαιώσεων σπουδών
  • Μεταφράσεις αναλυτικών βαθμολογιών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών δεξιοτήτων Πληροφορικής και άλλων τομέων
  • Μεταφράσεις συστατικών επιστολών
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών σεμιναρίων & επιμορφώσεων

Καταθέστε τα μεταφρασμένα δικαιολογητικά σας, επικυρωμένα από επίσημους μεταφραστές, χωρίς άγχος & αμφιβολία! Όλες οι μεταφράσεις παραδίδονται στον χώρο σας ή μπορείτε να τις παραλάβετε από το χώρο μας μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).