ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Οι μεταφράσεις που παρέχει η εταιρία μας, είναι επίσημες και σύμφωνες πάντα με την ελληνική νομοθεσία. Γίνονται δεκτές από κάθε δημόσια και ιδιωτική αρχή, όπως είναι οι εφορίες, τα πανεπιστήμια, τα ληξιαρχεία αλλά και κάθε φορέας που ζητάει ένα επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό.

 Ενδεικτικά, μεταφράζουμε και επικυρώνουμε τα ακόλουθα έγγραφα και πιστοποιητικά:
  • Μεταφράσεις βιογραφικών σημειωμάτων
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών σπουδών
  • Μεταφράσεις πτυχίων ξένων και ελληνικών πανεπιστημίων & τεχνολογικών ιδρυμάτων
  • Μεταφράσεις πτυχίων ξένων γλωσσών / πιστοποιητικών επάρκειας -> Πτυχία αγγλικής γλώσσας, όλων των επιπέδων (Michigan, Cambridge, UCAS, TOEFL, Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, BULATS, City & Guilds, EDI, IELTS, TOEIC, Edexcel, κ.α.) Πτυχία ιταλικής (Celi, Diploma, κ.α), γαλλικής (Sorbonne, DELF-DALF, κ.α), ισπανικής (Dele, κ.α) και γερμανικής γλώσσας (Zertifikat Deutsch, KLEINES, κ.α).
  • Μεταφράσεις απολυτηρίων λυκείου
  • Μεταφράσεις βεβαιώσεων σπουδών
  • Μεταφράσεις αναλυτικών βαθμολογιών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών δεξιοτήτων Πληροφορικής και άλλων τομέων
  • Μεταφράσεις συστατικών επιστολών
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών σεμιναρίων & επιμορφώσεων

Καταθέστε τα μεταφρασμένα δικαιολογητικά, επικυρωμένα από επίσημους μεταφραστές σας χωρίς άγχος & αμφιβολία! Όλες οι μεταφράσεις παραδίδονται στον χώρο σας ή μπορείτε να τις παραλάβετε από το χώρο μας μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες.