ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η εύρεση της βιβλιογραφίας για μια εργασία είναι μια απαιτητική διαδικασία. Ειδικότερα, εάν η εργασία σας απαιτεί την αξιοποίηση ξενόγλωσσων βιβλιογραφικών πηγών, τότε πολλές φορές το έργο του φοιτητή γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Κυρίως αν δεν είναι αρκετά εξοικειωμένος με την αγγλική γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να γίνει μετάφραση της βιβλιογραφίας.

Για να γράψει κάποιος μία εργασία, το πρώτο στάδιο είναι να κατανοήσει πλήρως το υλικό που έχει συγκεντρώσει. Έτσι, θα μπορέσει να το αξιοποιήσει στο έπακρο. Εάν οι βιβλιογραφικές πηγές που έχει εντοπίσει ο φοιτητής είναι σε μία ξένη γλώσσα, την οποία δεν γνωρίζει καλά, θα δυσκολευτεί να κατανοήσει τις πληροφορίες και να τις εντάξει με το σωστό τρόπο στην εργασία του.

Είναι πολλές οι φορές δηλαδή, που οι φοιτητές κατά τη διαδικασία συγγραφής των εργασιών τους, βρίσκουν σημαντικό αριθμό βιβλιογραφικών πηγών. Ωστόσο, αδυνατούν να τις μεταφράσουν στην ελληνική γλώσσα, είτε λόγω έλλειψης χρόνου, είτε λόγω αδυναμίας κατανόησης της ορολογίας.

Η ακριβής μετάφραση και η σωστή νοηματική απόδοση είναι απαραίτητες όταν πρόκειται για τη μετάφραση βιβλιογραφικών πηγών. Η μετάφραση θα βοηθήσει τον φοιτητή να αντιληφθεί πλήρως όσες πληροφορίες του δίνονται από τις ξενόγλωσσες βιβλιογραφικές πηγές. Θα μπορέσει έτσι να χρησιμοποιήσει όσες χρειάζεται για την εργασία του, εντάσσοντάς τες με το σωστό τρόπο.

Στην Πένα αναλαμβάνουμε την μετάφραση της βιβλιογραφίας για κάθε εργασίας σας. Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας μπορούν να μεταφράσουν οποιαδήποτε βιβλιογραφική πηγή (επιστημονικό άρθρο, κεφάλαιο βιβλίου κτλ). Πάντα μεταφράζουν με σωστή νοηματική απόδοση στη γλώσσα που επιθυμείτε, ώστε να την αξιοποιήσετε άμεσα για την συγγραφή της εργασίας σας.

Όλες οι μεταφράσεις παραδίδονται στον χώρο σας ή μπορείτε να τις παραλάβετε από το χώρο μας μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).