ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η εύρεση της βιβλιογραφίας για μια εργασία είναι μια απαιτητική διαδικασία. Ειδικότερα, εάν η εργασία σας απαιτεί την αξιοποίηση ξενόγλωσσων βιβλιογραφικών πηγών, τότε πολλές φορές το έργο του φοιτητή γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, κυρίως αν δεν είναι αρκετά εξοικειωμένος με την αγγλική γλώσσα.Είναι πολλές οι φορές δηλαδή, που οι φοιτητές κατά τη διαδικασία συγγραφής των εργασιών τους, βρίσκουν σημαντικό αριθμό βιβλιογραφικών πηγών αλλά αδυνατούν να τις μεταφράσουν στην ελληνική γλώσσα, είτε λόγω έλλειψης χρόνου, είτε λόγο αδυναμίας κατανόησης της ορολογίας.

Στην Πένα αναλαμβάνουμε την μετάφραση της βιβλιογραφίας για κάθε εργασίας σας. Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας μπορούν να μεταφράσουν οποιαδήποτε βιβλιογραφική πηγή (επιστημονικό άρθρο, κεφάλαιο βιβλίου κτλ) με σωστή νοηματική απόδοση στη γλώσσα που επιθυμείτε, ώστε να την αξιοποιήσετε άμεσα για την συγγραφή της εργασίας σας.

Όλες οι μεταφράσεις παραδίδονται στον χώρο σας ή μπορείτε να τις παραλάβετε από το χώρο μας μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες.