ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η μορφοποίηση και η οργάνωση της δομής μιας εργασίας αποτελούν σημαντικά στοιχεία και αξιολογούνται.

Η μορφοποίηση μιας εργασίας αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται και είναι οργανωμένη οπτικά. Περιλαμβάνει την επιλογή γραμματοσειράς, το μέγεθός της και πώς αυτή παρουσιάζεται (έντονη ή πλάγια γραφή), το διάστιχο, τα περιθώρια, τη στοίχιση, τις στήλες, τις λίστες και τις εσοχές και προεξοχές.

Το πώς φαίνεται οπτικά μία εργασία επηρεάζει τον αναγνώστη ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις πληροφορίες. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθεί κανείς με τη μορφοποίηση της εργασίας του. Η μορφοποίηση κάνει μια εργασία πιο ευανάγνωστη, καθώς καθιστά τις πληροφορίες πιο προσβάσιμες στον αναγνώστη, δημιουργώντας και επισημαίνοντας ενότητες (επικεφαλίδες), ή τονίζοντας βασικές λέξεις ή ιδέες (έντονα, πλάγια γράμματα ή λίστες).

Η δομή μιας εργασίας αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες οι πληροφορίες στο κείμενο. Με τη σωστή δομή η εργασία οργανώνεται σε κεφάλαια και υποκεφάλαια, τα οποία συνδέονται νοηματικά το ένα με το άλλο. Αυτό βοηθά τους αναγνώστες να κατανοήσουν το κείμενο και να εντοπίσουν τις πληροφορίες που επιθυμούν να διαβάσουν.

Στην ΠΕΝΑ αναλαμβάνουμε την μορφοποίηση και την οργάνωση της δομής της εργασίας σας. Σχεδιάζουμε το βασικό κορμό της εργασίας σας, οργανώνοντας όλα τα κεφάλαια και υποκεφάλαιά της, σύμφωνα με το θέμα της εργασίας σας και τις απαιτήσεις των καθηγητών σας. Επιπλέον, κάνουμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις όσον αφορά την μορφοποίηση του κειμένου, με βάση τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από τον καθηγητή ή το πανεπιστήμιο σας. Συγκεκριμένα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην μορφοποίηση και την οργάνωση δομής οποιασδήποτε εργασίας σας:

Σας εγγυόμαστε ένα άριστα αισθητικό αποτέλεσμα και σε σύντομο χρονικό διάστημα, πάντοτε στο χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί.