ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

Το Πανεπιστήμιο Frederick αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή και αναγνωρισμένα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Έχει παρουσία στον χώρο της εκπαίδευσης από το 2007 και παρέχει πληθώρα διαφορετικών προγραμμάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας & Πολιτισμικών Σπουδών: 

Πτυχίο Γραφικών Τεχνών & Διαφημιστικού Σχεδίου, Πτυχίο Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων, Πτυχίο Σχεδιασμού Μόδας & Εικόνας, Πτυχίο Δημοσιογραφίας, Πτυχίο Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας.

Σχολή Νομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων: 

Πτυχίο Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πτυχίο Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών, Πτυχίο Μάρκετινγκ με Ψηφιακές Τεχνολογίες, Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών, Πτυχίο Νομικής.

Πολυτεχνική Σχολή: 

Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, Πτυχίο Επιμετρητή Ποσοτήτων,  Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πτυχίο Πληροφορικής, Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων, Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, Πτυχίο Αρχιτεκτονικής (4-year program), Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (5-year program)

Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών: 

Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης, Πτυχίο Ψυχολογίας, Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας, Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας & Πολιτισμικών Σπουδών: 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στις Επιστήμες της Επικοινωνία: Μέσα Επικοινωνίας & Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στις Καλές Τέχνες: Σύγχρονες Εικαστικές Τέχνες, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στις Εφαρμοσμένες Τέχνες, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Διεθνείς Σπουδές
Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες.

Σχολή Νομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων: 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στο Διεθνές Εμπόριο & Ναυτιλιακή Διοίκηση, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στη Διοίκηση Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας, Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση.

Πολυτεχνική Σχολή: 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στη Δομοστατική Μηχανική, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στα Έξυπνα Συστήματα και Συστήματα Διαδικτύου, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στο Σχεδιασμό, Κατασκευαστική Τεχνολογία & Συγκολλήσεις, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στη Συντήρηση & Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών & Μνημείων, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στη Μηχανική Υδρογονανθράκων & Υπεράκτιων Κατασκευών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στα Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στο Engineering Management, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στη Διασφάλιση Ποιότητας, Διδακτορικό Πρόγραμμα Πολιτικού Μηχανικού, Διδακτορικό Πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Διδακτορικό Πρόγραμμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Πληροφορική, Διδακτορικό Πρόγραμμα Μηχανολόγου Μηχανικού.

Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών: 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στην Εκπαίδευση για το περιβάλλον & την Αειφόρο Ανάπτυξη, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στα Αναλυτικά Προγράμματα & τη Διδασκαλία, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στην Ειδική Εκπαίδευση,  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στη Συμβουλευτική & Επαγγελματική Καθοδήγηση, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στην Αγωγή & Προαγωγή Υγείας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στην Κοινωνική Εργασία & Κοινωνική Διοίκηση, Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής, Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Κοινωνική Εργασία

Σχολή Επιστημών Υγείας: 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στην Κοινοτική Φροντίδα, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στην Κλινική Φαρμακευτική, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στη Διοίκηση Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας, Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Σχολή Νομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων: 

Μάστερ στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση, Master in Business Administration, Μάστερ (MSc) στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας, Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάστερ στο Ναυτικό Δίκαιο και στα Ναυτιλιακά.

Πολυτεχνική Σχολή: 

Μάστερ στη Διασφάλιση Ποιότητας.

Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών: 

Master στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία, Μάστερ στην Ειδική Εκπαίδευση, Μάστερ στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Μάστερ στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Σχολή Επιστημών Υγείας: 

Μάστερ (MSc) στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας

Κατά τη διάρκεια φοίτησης σας στο Πανεπιστήμιο Frederick, είναι αναγκαία η εκπόνηση αρκετών και απαιτητικών εργασιών. Στην Πένα διαθέτουμε πολυετή εμπερεία και γνώση πάνω στις απαιτήσεις του ιδρύματος και μπορούμε να σας οδηγήσουμε εύκολα στην επιτυχία! Είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας στηρίξουμε στην εκπόνηση των εργασιών σας και για να οργανώσουμε το διάβασμα σας. Η απόκτηση του μεταπτυχιακού σας τίτλου μπορεί να γίνει μία εύκολη υπόθεση αρκεί να μας εμπιστευτείτε!