ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Το πανεπιστήμιο Λευκωσίας, αποτελεί ένα αναγνωρισμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί με ανανεωμένη μορφή από το 2007 και προσφέρει διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα που έχει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το κύρος του, το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, τα αναγνωρισμένα πτυχία, οι κορυφαίες επιτυχίες  καθώς και ο ηγετικός του ρόλος στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το υπό μελέτη ίδρυμα παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, στη Σχολή Επιστημών και στη Σχολή Επιστημών αγωγής. Πιο αναλυτικά, σας παρουσιάζουμε τις σχολές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας:

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Εφαρμοσμένα Πολυμέσα, Αρχιτεκτονική, Επικοινωνίες, Αγγλικά Γλώσσα και Λογοτεχνία, Γραφική Επικοινωνία, Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου, Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Νομική, Ψυχολογία, Δημόσιες Σχέσεις Διαφήμιση και Μάρκετινγκ, Κοινωνική Εργασία, Διεθνείς Σχέσεις, Επικοινωνία και ΜΜΕ.

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Λογιστική, Διεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοικητική Πληροφορικών Συστημάτων, Μάρκετινγκ, Διεύθυνση Ξενοδοχείων, Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Σπουδές, Αθλητική Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό

Σχολή Επιστημών

Μηχανική Υπολογιστών, Πληροφορική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Βιολογία του Ανθρώπου, Νοσηλευτική, Ιατρική, Φαρμακευτική, Φυσικοθεραπεία.

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Χορός, Μουσικές Σπουδές, Προδημοτική Εκαπίδευση Νηπιαγωγικά, Δημοτική Εκπαίδευση, Επιστήμη του Αθλητισμού, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master, Διδακτορικό στις Επιστήμες Αγωγής. Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής επιπέδου Master έχει τρεις κατευθύνσεις:

  • Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
  • Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
  • Ειδική Εκπαίδευση

Για το υπό μελέτη πανεπιστήμιο είναι αναγκαία η εκπόνηση αρκετών και απαιτητικών εργασιών κατά τη διάρκεια φοίτησης στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Εμείς έχουμε τη γνώση πάνω στις απαιτήσεις του ιδρύματος και μπορούμε να σας οδηγήσουμε εύκολα στην επιτυχία! Η απόκτηση του μεταπτυχιακού σας τίτλου, μπορεί να γίνει πολύ εύκολη υπόθεση, με τη δική μας καθοδήγηση και βοήθεια. Είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας στηρίξουμε στην εκπόνηση των εργασιών σας και για την οργάνωση του διαβάσματός σας!