ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Οι παρουσιάσεις αποτελούν μέρος της συνολικής αξιολόγησης μιας εργασίας. Γι’ αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή τόσο τη στιγμή της παρουσίασης όσο και κατά τη δημιουργία της. Η προφορική παρουσίαση μιας εργασίας είναι πολύ σημαντική. Μέσω αυτής το άτομο που παρουσιάζει προσπαθεί να μεταδώσει κάποιες από τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εργασία του.

Στόχος της παρουσίασης είναι η ενημέρωση του ακροατηρίου για τα όσα προέκυψαν από μία έρευνα. Μία σωστή παρουσίαση πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικότερα και ουσιαστικότερα σημεία της έρευνας και των συμπερασμάτων που προέκυψαν από αυτήν.

Μεγάλη σημασία, εκτός από το περιεχόμενο, έχει και ο σχεδιασμός της. Πρέπει να είναι δημιουργικός και να τραβάει την προσοχή του κοινού, χωρίς να το κουράζει.

Με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε για εσάς την καλύτερη δυνατή παρουσίαση, πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιτροπής, στην οποία θα παρουσιάσετε την εργασία σας.

Σκοπός μας, είναι η παρουσίασή σας, να τραβήξει την προσοχή του ακροατηρίου σας και, με τη χρήση των κατάλληλων σχημάτων και εφέ, να γίνει διακριτή και μοναδική συγκριτικά με αυτές που προηγήθηκαν και αυτές που θα ακολουθήσουν. Εμείς το μόνο που χρειαζόμαστε από εσάς, είναι η εργασία σας στη τελική μορφή και εμείς με τη σειρά μας, θα χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας για να σας προσφέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, στο ελάχιστο κόστος!

Σχεδιάζουμε τις παρουσιάσεις με βάση τα πρότυπα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσουμε (φόντο, γραμματοσειρές, κίνηση). Σας παραδίδουμε την παρουσίαση (το αρχείο PPT) σε σύντομο χρονικό διάστημα, με εγγυημένα αποτελέσματα!

Προετοιμασία για την παρουσίαση σας: Στην Πένα εκτός από τη δημιουργία της παρουσίασης (αρχείο PPT) μπορούμε να σας προετοιμάσουμε κατάλληλα. Θα σας δώσουμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και συμβουλές για τον τρόπο που θα πρέπει να κάνετε την παρουσίαση σας μπροστά στο κοινό σας. Έτσι θα έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα!

.