ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, εφεξής: ΓΚΠΔ)

 

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2022

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕΝΑ Ο.Ε. (ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 131984406000)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΣΙΜΙΣΚΗ 71, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
E-mail: penaergasies@gmail.com, Tηλ. +302310254104 Fax: +302310254104

Για την εταιρεία μας ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι δέσμευση. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι επιθυμείτε και επιδιώκετε να είστε ενήμεροι για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εν προκειμένω, σας ενημερώνουμε αναφορικά με ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και ποιες επιλογές έχετε σχετικά με τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε.

Επιδιώκουμε να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή/και πληροφορίες σχετικά με αυτές σε εσάς.

Παρακαλείσθε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Συλλέγουμε τις εξής πληροφορίες:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Διεύθυνση e-mail
 • Αριθμό τηλεφώνου (σταθερού ή/και κινητού)
 • ΑΦΜ

Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 (άρθρο 4 αριθ. 1), όπου ορίζεται ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας, να επικοινωνούμε μαζί σας, να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να απαντούμε σε τυχόν ερωτήματά σας, να εκδίδουμε τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά, καθώς και, ενδεχομένως, προκειμένου να διεκδικήσουμε την αμοιβή μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς καθώς και για την επικοινωνίας μας με εσάς.

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι πέντε (5) έτη αλλά μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή μέχρι την παραγραφή ενδεχομένων αξιώσεων.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των απλών σας προσωπικών δεδομένων γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, η οποία βασίζεται σε οικειοθελές αίτημά σας το οποίο απευθύνεται σε εμάς είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο της εταιρείας μας είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας μας. Βάσει αυτού του αιτήματος και της δοθείσας εν προκειμένω συγκατάθεσής σας καταρτίζεται η σύμβασή με την εταιρεία μας για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς δυνάμει και των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που θα συμφωνήσουμε από κοινού.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Όταν μας δίνετε οικειοθελώς τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα εν λόγω δεδομένα σας τηρούνται με ασφάλεια σε ειδικό ηλεκτρονικό χώρο (δεδομένου ότι τα δεδομένα σας είναι πάντα σε ηλεκτρονική μορφή). Προς τον σκοπό αυτό λαμβάνουμε όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας που προβλέπονται. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε διαρκώς την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζομένους μας που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίας μας σε εσάς. Επιπλέον, ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας αναφορικά με την σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ως εκτελούντες την επεξεργασία θα μπορούν να τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της εταιρείας μας βάσει της μεταξύ μας σύμβασης. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται από την εταιρεία μας προς το εξωτερικό.

ΠΑΙΔΙΑ

Η εταιρεία μας κατανοεί την ανάγκη προστασίας των παιδιών ιδιαίτερα σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Δεν συλλέγουμε ποτέ ούτε τηρούμε σκοπίμως δεδομένα σχετικά με κανένα άτομο κάτω των 13 ετών εν γνώσει μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να σας παρέχει κάθε πληροφορία και κάθε ανακοίνωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα στη λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εγγράφως, με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής, στη διεύθυνση: ΤΣΙΜΙΣΚΗ 71 Τ.Κ. 54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ ή με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: penaergasies@gmail.com
Σε περίπτωση άσκησης ενός από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, η εταιρεία μας θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού του αιτήματος, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίησή του ή για τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση ή και την ικανοποίηση από εμάς ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω απαριθμούμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
Επίσης, έχετε το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Ενδέχεται η εταιρεία μας να τροποποιεί την παρούσα Δήλωση περιοδικά προκειμένου να ενσωματώσει τυχόν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας ή στην νομοθεσία προς τις οποίες θα πρέπει να συμμορφωνόμαστε. Προς τον σκοπό αυτό, αναγράφεται πάντοτε στην αρχή της παρούσας η ημερομηνία της σχετικής επικαιροποίησης. Σας παροτρύνουμε να ανατρέχετε κατά περιόδους στην παρούσα Δήλωση για να είστε ενήμεροι για τις τυχόν νεότερες τροποποιήσεις της.