ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Προετοιμασία για τη συνέντευξη

Για μια συνέντευξη είναι πολύ σημαντική η σωστή και κατάλληλη προετοιμασία. Πρέπει να είστε καλά προετοιμασμένοι ώστε να δώσετε τον καλύτερο σας εαυτό, αναδεικνύοντας όλα σας τα προσόντα και προτερήματα σε σχέση με τους άλλους υποψήφιους για τη θέση. Η εντύπωση που θα κάνετε στον υποψήφιο εργοδότη σας ξεκινάει από την πρώτη στιγμή που θα βρεθείτε στον χώρο του.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας μπορούν να σας προετοιμάσουν κατάλληλα για συνεντεύξεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό δίνοντάς σας τις κατάλληλες πληροφορίες και tips ώστε να πετύχετε τους στόχους σας! Με τα εξατομικευμένα προγράμματα συνεντεύξεων που παρέχουμε, προσφέρουμε την κατάλληλη προετοιμασία συνεντεύξεων, σεβόμενοι πάντα τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε υποψηφίου.

Η σωστή προετοιμασία μιας συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Αξιολόγηση του εαυτού σας και των δυνατοτήτων σας
  2. Διεξοδική έρευνα για την εταιρεία και τη θέση εργασίας που επιθυμείτε
  3. Αντιστοίχιση των ικανοτήτων και των προσόντων σας με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας
  4. Σωστή προετοιμασία και εξάσκηση με πιθανές ερωτήσεις συνεντεύξεων

Οι ερωτήσεις που θα σας θέσουν σε μια συνέντευξη είναι πολύ πιθανόν να μη βασίζονται μόνο στο βιογραφικό σας, αλλά να εξετάζουν και τα κίνητρα ή το ενδιαφέρον σας για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας ή το πρόγραμμα σπουδών. Στην Πένα αναλαμβάνουμε την σωστή προετοιμασία σας, εκπαιδεύοντας σας κατάλληλα σε ένα πραγματικό περιβάλλον συνέντευξης, ειδικά διαμορφωμένο για εσάς.