ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ (SPSS, STATA, EVIEWS)

Οι περισσότερες εργασίες, ειδικότερα οι πτυχιακές, οι διπλωματικές και οι διατριβές απαιτούν την ύπαρξη πρωτογενούς έρευνας. Η πρωτογενής έρευνα, μπορεί να λάβει χώρα είτε με την βοήθεια της ποιοτικής ανάλυσης, είτε με τη βοήθεια της ποσοτικής ανάλυσης. Η ποσοτική ανάλυση, βασίζεται κατά κύριο λόγο σε στατιστικές αναλύσεις και σε αριθμητικά αποτελέσματα και διαγράμματα, που παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας. Τα αποτελέσματά της είναι εύκολα συγκρίσιμα και γίνονται πολύ εύκολα κατανοητά από τον αναγνώστη.

Για την πραγματοποίηση της ποσοτικής ανάλυσης είναι απαραίτητη η χρήση στατιστικών προγραμμάτων. Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην στατιστική σας ανάλυση, παρέχοντας πακέτα περιγραφικής στατιστικής, συσχετίσεων και πολλών στατιστικών ελέγχων. Ακόμη, έχουμε τη δυνατότητα, να παρέχουμε υπηρεσίες οικονομετρικών αναλύσεων, με τη χρήση πιο εξειδικευμένων προγραμμάτων, όπως είναι το STATA και το E-VIEWS

Στην περίπτωση της ποιοτικής ανάλυσης, απαιτείται συχνά από τον φοιτητή να πραγματοποιήσει κάποια συνέντευξη. Στην Πένα έχουμε την εμπειρία και τις γνώσεις για να σας βοηθήσουμε. Μπορούμε να σας προετοιμάσουμε και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες ερωτήσεις για την συνέντευξη, καθώς και να επεξεργαστούμε τις απαντήσεις.

Αναλαμβάνουμε στατιστικές αναλύσεις σε οποιοδήποτε στάδιο (εισαγωγής δεδομένων, επεξεργασίας, ανάλυσης), για οποιονδήποτε σκοπό και για οποιοδήποτε ερευνητικό πεδίο, χρειάζεστε βοήθεια!

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Δημιουργία – στάθμιση ερωτηματολογίων: 

  Συντάσσουμε ένα πλήρες και έγκυρο ερωτηματολόγιο για το ερευνητικό μέρος της εργασίας, με βάση τις προδιαγραφές που σας έχουν τεθεί από τον καθηγητή και σύμφωνα με το ερευνητικό σας θέμα.

 • Εισαγωγή των δεδομένων σε στατιστικά προγράμματα: 

  Αναλαμβάνουμε την εισαγωγή των δεδομένων της έρευνας στο στατιτστικό πρόγραμμα που σας έχει ζητηθεί από το πανεπιστήμιο, όπως το SPSS, το STATA και το E-VIEWS.

 • Δημιουργία ερωτήσεων συνέντευξης:

  Σε περίπτωση ποιοτικής έρευνας, αναλαμβάνουμε σε συνεργασία μαζί σας τη δημιουργία των κατάλληλων ερωτήσεων για συνέντευξη.

 • Υποστήριξη στην ανάλυση των αποτελεσμάτων:

  Σας βοηθούμε να αναλύσετε τα αποτελέσματα της έρευνας σας με τη δημιουργία πινάκων σχημάτων και διαγραμμάτων.

 • Δημιουργία εφαρμογής:

  Αναλαμβάνουμε την δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής σε περίπτωση που το απαιτεί η εργασία σας.

 • Δυνατότητα μαθήματος για επεξήγηση αποτελεσμάτων:

  Παρέχουμε μαθήματα ώστε να σας καθοδηγήσουμε κατάλληλα. Σας εξηγούμε τα αποτελέσματα οποιασδήποτε στατιστικής ανάλυσης μας έχετε αναθέσει να πραγματοποιήσουμε.

Οι έμπειροι στατιστικολόγοι μας και οι οικονομολόγοι μας, μπορούν να σας βοηθήσουν στην ολοκλήρωση ακόμη και της πιο απαιτητικής στατιστικής ανάλυσης. Παραδίδουμε την στατιστική σας ανάλυση, είτε αφορά ποιοτική είτε ποσοτική έρευνα, σε σύντομο χρονικό διάστημα και πάντα μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε συμφωνήσει.