Μας έχετε ρωτήσει:

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τις ερωτήσεις που μας κάνετε πιο συχνά. Σκοπός μας είναι η σοβαρότητα και η διαφάνεια γι’ αυτό και καταβάλαμε προσπάθεια να σας απαντήσουμε όσο πιο επαγγελματικά και υπεύθυνα. Αν κάποια από τις ερωτήσεις δεν είναι παρακάτω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα ανταποκριθούμε άμεσα!

1. Που μπορώ να βρω βιβλιογραφία;

Η επιλογή της σωστής βιβλιογραφίας αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο κατά τη συγγραφή μίας εργασίας. Η ποιότητα αλλά και η ποσότητα των επιστημονικών άρθρων που θα χρησιμοποιηθούν  καθορίζουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της δευτερογενούς έρευνας. Επιστημονικά άρθρα μπορούν να βρεθούν είτε με την αναζήτησή τους στο Google Scholar είτε με πρόσβαση σε συνδρομητικές βάσεις δεδομένων, που περιέχουν πολλά άρθρα της τελευταίας πενταετίας.

2. Τι είναι η λογοκλοπή;

Η λέξη λογοκλοπή (στην αγγλική γλώσσα plagiarism) έχει τις ρίζες της στη λέξη plagiarius, η οποία είναι λατινική και στη ελληνική γλώσσα μεταφράζεται ως απαγωγέας, ουσιαστικά υποδηλώνει την κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Αρχικά ως λογοκλοπή θεωρείται η χρήση ιδεών ή φράσεων άλλων και η παρουσίαση αυτών χωρίς παραπομπή,  ακούσια ή εκούσια. Επιπροσθέτως λογοκλοπή δεν θεωρείται μόνο η αυτούσια χρήση αλλά ακόμη και η πολύ κοντινή παράφραση φράσεων και ιδεών άλλων δημιουργών και η παρουσίαση τους ως προσωπικού δημιουργήματος.

Κάθε μορφή πληροφορίας και ιδέας, πρέπει να υποστηρίζεται από παραπομπή, ώστε να γίνεται αποδεκτή από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Για αυτό το λόγο και σε επιστημονικά άρθρα, οι απόψεις άλλων δημιουργών παρατίθενται πάντα με τη χρήση των κατάλληλων παραπομπών. Για την παράθεση παραπομπών, υπάρχουν διάφορα συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε ιδρύματος.

3. Τι είναι το σύστημα παραπομπών του Χάρβαρντ

Το σύστημα Harvard, είναι μία μέθοδος βιβλιογραφικής αναφοράς γενικά αποδεκτή από τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την εκπόνηση επιστημονικών εργασιών και επιστημονικών άρθρων. Για να υπάρχει κάποια συνοχή, ομοιότητα και νόημα στις παραπομπές πρέπει να ακολουθείται συγκεκριμένο σύστημα, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να εντοπίζει ποιες ιδέες ή φράσεις ανήκουν σε ποιόν δημιουργό αλλά και πως καθώς και που μπορεί να βρει τα πρότυπα έγγραφα.

Ειδικότερα, το σύστημα Χάρβαρντ όπως και όλα τα άλλα διέπονται από κάποιες αρχές και κάποιους κανόνες. Δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος για να σημειωθεί μία αναφορά σε ένα βιβλίο, σε ένα επιστημονικό άρθρο, σε μία ιστοσελίδα στο διαδίκτυο καθώς και σε μία αδημοσίευτη εργασία, τόσο μέσα στο κυρίως κείμενο, δίπλα στη φράση που ο συγγραφέας δανείζεται, όσο και στο τέλος της εργασίας, στο κεφάλαιο της βιβλιογραφίας.

4. Πως μπορώ να στήσω ένα ερωτηματολόγιο;

Για να στηθεί ένα έγκυρο ερωτηματολόγιο, είτε πρέπει να βασίζεται στη τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία, είτε να έχει χρησιμοποιηθεί αυτούσιο σε κάποια άλλη δημοσιευμένη έρευνα. Το ερωτηματολόγιο, πάντα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται στην εργασία. Σε κάθε περίπτωση, με όποιο τρόπο και να έχει στηθεί το ερωτηματολόγιο, πριν διανεμηθεί θα πρέπει να έχει δοθεί η έγκριση από τον επιβλέποντα καθηγητή καθώς και να έχει συμφωνηθεί η επιλογή του δείγματος αλλά και της μεθόδου της δειγματοληψίας.

5. Πως μπορώ να κάνω μια καλή παρουσίαση;

Μία καλή παρουσίαση πρέπει να αντανακλά τα βασικότερα και κυριότερα σημεία της εργασίας. Πρέπει να δίνει στον ακροατή, τη δυνατότητα να καταλάβει το περιεχόμενο της εργασίας και τη σπουδαιότητά της ακόμη και αν δε την έχει διαβάσει. Μία σωστή ακαδημαϊκή παρουσίαση, πρέπει να είναι λιτή και συνάμα περιεκτική, δηλαδή πρέπει να παρουσιάζει τα σημαντικότερα σημεία χωρίς να βομβαρδίζει το ακροατήριο με περιττές πληροφορίες. Η επιλογή των χρωμάτων και του ύφους της παρουσίασης, πρέπει να εναρμονίζονται πάντα με το ύφος και τις προσδοκίες του ακροατηρίου.

6. Πως πρέπει να φτιάξω ένα σωστό βιογραφικό;

Ένα σωστό βιογραφικό πρέπει να είναι απλό και περιεκτικό, πρέπει να έχει όλες τις πληροφορίες που θέλει να μάθει ένας εργοδότης και φυσικά όλα αυτά τα στοιχεία που θέλει να αναδείξει ο κάθε υποψήφιος. Όλα αυτά όμως, πρέπει να γίνονται άμεσα και ξεκάθαρα, ώστε ο εργοδότης να μπορέσει εύκολα να ξεχωρίσει κάποια βιογραφικά ανάμεσα σε πολλά.

Φυσικά, κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει ότι το βιογραφικό θα πρέπει να συνοδεύεται και από μία επιστολή (συνοδευτική επιστολή), η οποία θα αποσκοπεί, να πείσει τον εργοδότη γιατί να επιλέξει τον εκάστοτε υποψήφιο για μία συγκεκριμένη θέση! Η συνοδευτική επιστολή, δε μπορεί να είναι γενική, αντιθέτως πρέπει να είναι στοχευμένη και να αποσκοπεί σε μία συγκεκριμένη θέση.

7. Πως μπορώ να σπουδάσω στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο;

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει σπουδές τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται πάντα με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το κόστος για κάθε ενότητα σε προπτυχιακό επίπεδο είναι στα 550 ευρώ ενώ για μία ενότητα σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το κόστος διαμορφώνεται στα 700 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν την επίσημη σελίδα του ΕΑΠ, ώστε να αντλήσουν τις κατάλληλες πληροφορίες και να συμπληρώσουν τα κατάλληλα έντυπα υποβολής αιτήσεων.

8. Ποια είναι τα τμήματα του ΕΑΠ;

Το ΕΑΠ προσφέρει τόσο προπτυχιακούς τίτλους όσο και μεταπτυχιακούς τίτλους. Τα προπτυχιακά προγράμματα είναι τα ακόλουθα:

 • Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
 • Πληροφορική
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
 • Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
 • Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι αρκετά περισσότερα και καλύπτουν τις ανάγκες μεγαλύτερου αριθμού ενδιαφερόμενων, τα οποία και παρουσιάζονται στη συνέχεια:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Τραπεζική
 • Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής
 • Διασφάλιση Ποιότητας
 • Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων
 • Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα
 • Διαχείριση Αποβλήτων
 • Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική
 • Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά
 • Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού
 • Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα
 • Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα
 • Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας
 • Σπουδές στην Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία

9. Τι είναι το SPSS;

Το SPSS αποτελεί ένα από τα πλέον διαδεδομένα στατιστικά πακέτα που χρησιμοποιούνται στο χώρο της κοινωνικής και ανθρωπιστικής έρευνας. Πρόκειται για ένα στατιστικό εργαλείο που επιτρέπει στον ερευνητή να αναλύσει τα δεδομένα που έχει συλλέξει και να προχωρήσει στην καταγραφή των απαραίτητων συμπερασμάτων. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα που έχει συγκεντρώσει ο ερευνητής εισάγονται στον πίνακα κωδικοποίησης που έχει δημιουργηθεί, στον οποίο υπάρχει η κατάλληλη αντιστοίχιση των δεδομένων για κάθε μεταβλητή. Στη συνέχεια, με τις απαραίτητες ενέργειες προκύπτουν οι πίνακες και τα διαγράμματα που κρίνονται απαραίτητα για το σχολιασμό των ευρημάτων. Η χρήση του SPSS είναι απαραίτητη στις ερευνητικές διαδικασίες και απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις στατιστικής ώστε να μπορέσουν να προκύψουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα για μία φοιτητική, πτυχιακή και διδακτορική διατριβή.

10. Ποια είναι τα συστήματα αναφορών που χρησιμοποιούνται;

Υπάρχουν διάφορα συστήματα αναφορών που χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα πιο διαδεδομένα είναι το Harvard Reference System, το APA Style, οι υποσημειώσεις και άλλες παραλλαγές. Κάθε πανεπιστήμιο αποδέχεται κάποιο από τα παραπάνω βιβλιογραφικά συστήματα, και η οποιαδήποτε εργασία θα πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο τρόπο αναφορών. Εκτός από την λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών στο τέλος μίας εργασίας, θα πρέπει να γίνονται σωστά οι αναφορές και μέσα στο κείμενο ανάλογα με το σύστημα που ακολουθείται. Σε περίπτωση που δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες από την σχολή ή τον καθηγητή σας, θα πρέπει να ρωτήσετε ποιο σύστημα να ακολουθήσετε, διαφορετικά μπορείτε να ακολουθήσετε το σύστημα του Harvard, καθώς είναι το πιο διαδεδομένο.

11. Με τη βοήθεια ποιων προγραμμάτων μπορώ να κάνω μια στατιστική ανάλυση;

Πολλά είναι τα στατιστικά πακέτα με τα οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία στατιστική ανάλυση. Ένα από τα στατιστικά πακέτα που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια είναι το SPSS. Επίσης, το E-Views, STATA, Minitab, Lindo χρησιμοποιούνται για στατιστικές αναλύσεις. Το κάθε πρόγραμμα επιλέγεται ανάλογα με το τι θέλετε να αναλύσετε και να μελετήσετε στην έρευνα σας. Παρόλα αυτά το πιο σύνηθες είναι να χρησιμοποιείται το SPSS.

12. Πως μπορώ να επιλέξω το κατάλληλο θέμα για την πτυχιακή ή διπλωματική εργασία μου;

Η πτυχιακή ή διπλωματική εργασία σας θα πρέπει να έχει ένα θέμα το οποίο να είναι ενδιαφέρον αρχικά για εσάς καθώς θα πρέπει να αφιερώσετε αρκετό χρόνο και έρευνα. Η επιλογή του θέματος θα πρέπει να γίνει με βάση τις γνώσεις που ήδη έχετε αλλά και αυτές που θέλετε να αποκτήσετε μέσα από την έρευνα σας. Πάντα η τελική επιλογή είναι καλό να πραγματοποιείται με τη βοήθεια του καθηγητή σας και αφού έχει προηγηθεί αντίστοιχη μελέτη από μέρους σας.

13. Πως μπορώ να οργανώσω τη δομή μιας εργασίας;

Οποιαδήποτε εργασία και αν έχετε να εκπονήσετε και ανεξαρτήτου της έκτασης της είναι πολύ σημαντικό να μπορείτε να έχετε μία ορθή δομή η οποία θα σας βοηθήσει να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Στις περιπτώσεις που η δομή δεν παρέχεται στην εκφώνηση θα πρέπει να δημιουργήσετε τη δική σας δομή. Έχοντας την αρχική δομή θα μπορέσετε να αναζητήσετε για αντίστοιχη βιβλιογραφία και σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να διαμορφώσετε τη δομή εκ νέου με βάση τα στοιχεία που επιθυμείτε να προσθέσετε. Είναι το σημαντικότερο βήμα ώστε να καλύψετε πλήρως το θέμα σας και να μην ξεφύγετε από αυτό.

14. Πως μπορώ να επιλέξω το κατάλληλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα;

Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού προγράμματος θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά από αρκετή έρευνα. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση κάποιου προπτυχιακού προγράμματος. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα σας ή την καριέρα που επιθυμείτε, θα πρέπει να επιλέξετε το μεταπτυχιακό σας πρόγραμμα ώστε να καλύπτει τις προτιμήσεις σας. Υπάρχουν πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένα ή πιο γενικευμένα και καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε φοιτητή. Επιπλέον, σημαντικό είναι να αναζητήσετε τα μαθήματα που προσφέρει το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ώστε να δείτε αν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες σας.

15. Είναι τα προγράμματα εξ αποστάσεως η κατάλληλη επιλογή;

Τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως είναι ιδανικά για όσους εργάζονται ή δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για παρακολούθηση μαθημάτων. Επίσης, είναι καλή επιλογή για όσους μένουν σε πόλεις που βρίσκονται μακριά από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Παρόλα αυτά κατά την επιλογή ενός εξ αποστάσεως προγράμματος θα πρέπει ο υποψήφιος φοιτητής να ελέγξει κάθε πότε υπάρχουν συναντήσεις του τμήματος ή τηλεδιασκέψεις. Τα παραπάνω θα τον βοηθήσουν τόσο για την συγγραφή των εργασιών όσο και για τις εξετάσεις που έχουν κάποια τμήματα, όπως τα τμήματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

16. Πως μπορώ να παρουσιάσω σε κοινό χωρίς άγχος;

Το παν είναι να αποφεύγουμε το άγχος όταν έχουμε μία παρουσίαση. Για να το αποφύγουμε θα πρέπει να γνωρίζουμε άριστα το περιεχόμενο της παρουσίασης και να έχουμε κάνει αρκετή εξάσκηση ώστε να μπορούμε να μιλάμε χωρίς πολλές παύσεις ή διακοπές. Επίσης, σημαντικό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για πιθανές ερωτήσεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν από το κοινό μας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα πρέπει να νιώθουμε σιγουριά και να απευθυνόμαστε στο κοινό χωρίς να κοιτάζουμε μόνο τα χαρτιά μας ή να τα διαβάζουμε. Η προετοιμασία είναι το κλειδί για να μπορέσουμε να μειώσουμε το άγχος σε μία παρουσίαση.

17. Πως να μειώσω το άγχος για μία συνέντευξη;

Για να μειώσετε το άγχος για μία συνέντευξη θα πρέπει να είστε απόλυτα ενημερωμένος σχετικά με την θέση για την οποία έχετε αιτηθεί καθώς επίσης να γνωρίζεται όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την επιχείρηση. Η προετοιμασία κάποιων βασικών ερωτήσεων πριν την διεξαγωγή της συνέντευξης είναι εξίσου σημαντική για να μειώσει το άγχος σας.

18. Πως μπορώ να συλλέξω ερωτηματολόγια για την πτυχιακή την διπλωματική μου εργασία;

Για να μπορέσει κάποιος φοιτητής να συλλέξει τον απαραίτητο αριθμό ερωτηματολογίων σχετικά με την έρευνα που έχει επιλέξει θα πρέπει να βρει αρχικά το κατάλληλο δείγμα. Έπειτα θα πρέπει να αναζητήσει τον τόπο διεξαγωγής της έρευνας σε περίπτωση που η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε φυσικό χώρο. Επίσης, μπορεί να μοιράσει και ηλεκτρονικά τα ερωτηματολόγια. Σε κάθε περίπτωση κατά την επιλογή του θέματος θα πρέπει να γνωρίζει που έχει πρόσβαση ο φοιτητής και πως θα ήταν καλύτερο να συλλέξει τον κατάλληλο αριθμό ερωτηματολογίων

19. Χρειάζομαι έγκριση για να διανέμω τα ερωτηματολόγια;

Ανάλογα με την έρευνα που έχετε επιλέξει και το που θα μοιραστούν τα ερωτηματολόγια για την πτυχιακή ή την διπλωματική σας εργασίας μπορεί να χρειάζεται έντυπη έγκριση από τους κατάλληλους φορείς. Για παράδειγμα αν η έρευνα πραγματοποιείται σε κάποια ιδιωτική επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί έγγραφη συγκατάθεση της Διεύθυνσης. Σε περίπτωση που η έρευνα πραγματοποιείται σε κάποιον δημόσιο οργανισμό η έγκριση μπορεί να είναι πιο πολύπλοκη και χρονοβόρα καθώς μπορεί να χρειαστεί να πάρετε έγκριση από κάποιον φορέα όπως το Υπουργείο Παιδείας ή το Υπουργείο Υγείας (αν η έρευνα πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικούς μέσα στο σχολείο, ή σε ιατρούς μέσα σε κάποιο Νοσοκομείο). Επίσης, αν η έρευνα πραγματοποιείται σε ανήλικους θα πρέπει να υπάρχει η συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων. Επειδή κάθε σχολή ή τμήμα έχει διαφορετικές απαιτήσεις σχετικά με τις έρευνες που διεξάγονται από τους φοιτητές, είναι σημαντικό να γνωρίζετε που θα διανεμηθούν τα ερωτηματολόγια σας, ώστε να μπορέσετε έγκαιρα να λάβετε την απαιτούμενη έγκριση η οποία μπορεί να χρειαστεί ακόμα και 2 μήνες.  

20. Πόσα ερωτηματολόγια χρειάζονται για μία έρευνα;

Πολλές φορές οι φοιτητές αναρωτιούνται πόσα ερωτηματολόγια πρέπει να συγκεντρώσουν ώστε να οδηγηθούν σε αποτελέσματα τα οποία θα είναι αξιόπιστα και θα μπορούν να γενικευθούν στον ευρύτερο πληθυσμό. Ωστόσο, η επιλογή του κατάλληλου αριθμού συμμετεχόντων και κατά συνέπεια ερωτηματολογίων δεν έχει μόνο μία απάντηση. Υπάρχουν απόψεις σύμφωνα με τις οποίες ο αριθμός των συμμετεχόντων σε μία έρευνα θα πρέπει να είναι ανάλογος του εξεταζόμενου πληθυσμού, απόψεις σύμφωνα με τις οποίες ο αριθμός των συμμετεχόντων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 άτομα και τέλος απόψεις σύμφωνα με τις οποίες ο αριθμός των συμμετεχόντων δε διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στη διαδικασία της συλλογής δεδομένων αλλά η αντιπροσωπευτικότητα του. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο ο φοιτητής να επικοινωνήσει με τον επιβλέποντα καθηγητή του, να καθορίσουν το μέγεθος του δείγματος και στην πορεία να απευθυνθεί στους κατάλληλους συμμετέχοντες, που είναι πλήρως αντιπροσωπευτικοί του εξεταζόμενου πληθυσμού.

21. Χρειάζομαι επικυρωμένη μετάφραση εγγράφων;

Ανάλογα με τον φορέα που θέλετε να καταθέσετε τα έγγραφα σας μπορεί να χρειάζεται επικύρωση τους. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις εκτός από την επικύρωση μπορεί να χρειάζεται στο έγγραφο η σφραγίδα APOSTILE, η οποία διατίθεται δωρεάν από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και έπειτα μεταφράζεται συνολικά το έγγραφο σας από δικηγόρο ή επίσημο μεταφραστή.

22. Πόσες ερωτήσεις πρέπει να έχει το ερωτηματολόγιο της πτυχιακής ή της διατριβής μου;

Ο αριθμός των ερωτήσεων που πρέπει να περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί σημαντικά τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της ερευνητικής τους εργασίας. Δεν υπάρχει σωστός αριθμός ερωτήσεων καθώς το σημαντικό είναι οι ερωτήσεις να εντάσσονται σε ενότητες, εκ των οποίων η κάθε μία ενότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό ο ερευνητής να εξετάζει προσεκτικά αν οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται είναι σε θέση να δώσουν τις αναμενόμενες απαντήσεις στα επιμέρους ερωτήματα της εργασίας τους.

23. Ποσοτική ή ποιοτική έρευνα; Συνέντευξη ή ερωτηματολόγια;

Πρόκειται για κάποιες απορίες που εκφράζουν συχνά οι φοιτητές που προβαίνουν στο στάδιο της έρευνας. Τόσο η ποιοτική όσο και η ποσοτική έρευνα, πρέπει να χρησιμοποιούνται ανάλογα με το σκοπό της εκάστοτε εργασίας. Χαρακτηριστικά, η ποσοτική έρευνα πρέπει να επιλέγεται όταν ο ερευνητής θέλει να διερευνήσει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε κάποιες μεταβλητές ή όταν επιθυμεί να εξετάσει την επίδραση ενός κοινωνικού φαινομένου. Αντίθετα, η ποιοτική έρευνα πρέπει να επιλέγεται όταν ο ερευνητής επιθυμεί να εξετάσει ένα κοινωνικό φαινόμενο σε βάθος, όταν θέλει να διερευνήσει τις πηγές του φαινομένου που εξετάζει. Όταν ο ερευνητής επιλέξει το είδος της ερευνητής προσέγγισης, τότε θα καταλήξει και στο ερευνητικό εργαλείο. Στην περίπτωση των ποσοτικών ερευνών, ένα από τα συνηθέστερα ερευνητικά εργαλεία είναι το ερωτηματολόγιο, το οποίο επιτρέπει στον ερευνητή να συγκεντρώσει γρήγορα τα δεδομένα του καθώς δεν απαιτείται η φυσική του παρουσία κατά τη στιγμή της συμπλήρωσης.

Αντίθετα, στην περίπτωση των ποιοτικών ερευνών, οι συνεντεύξεις είναι το κύριο ερευνητικό εργαλείο. Πιο συγκεκριμένα, οι ημί-δομημένες συνεντεύξεις είναι αυτές που χρησιμοποιούνται ευρέως καθώς στηρίζονται σε συγκεκριμένες ερωτήσεις αλλά επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να εκφραστούν και να δώσουν βαρύτητα στα στοιχεία που αυτοί θεωρούν ως σημαντικότερα.

24. Πως πρέπει να περάσω τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων σε excel;

Η συλλογή δεδομένων και η καταχώρηση τους, στο στατιστικό πακέτο είναι ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο πρέπει να διευθετήσει ο φοιτητής που καλείται να εκπονήσει μία ερευνητική εργασία. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και να δημιουργήσει τον πίνακα δεδομένων, ανεξαρτήτως του στατιστικού προγράμματος που χρησιμοποιεί, στον οποίο θα επιτυγχάνεται η πλήρης αντιστοίχιση των μεταβλητών και των δεδομένων. Πρόκειται, για ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που οδηγούν σε ποιοτικές αναλύσεις και κατά συνέπεια στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Μόνο με αυτόν τρόπο θα μπορέσει να περάσει με ευκολία τα φοιτητής τα δεδομένα του στο Excel, το SPSS ή σε άλλο στατιστικό πακέτο.

25. Πόσες σελίδες πρέπει να είναι η εργασία μου;

Η έκταση μιας εργασίας καθορίζεται από τον οδηγό σπουδών ή την εκφώνηση της. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη έκταση εργασιών καθώς κάθε σχολή και κάθε τμήμα έχει ξεχωριστές προδιαγραφές. Όταν υπάρχει απορία σχετικά με την έκταση μιας εργασίας, ο φοιτητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον καθηγητή του ώστε να είναι σίγουρος σχετικά με τις απαιτούμενες λέξεις ή τον απαιτούμενο αριθμό σελίδων της εργασίας. Όταν μία εργασία είναι για παράδειγμα 3.000 λέξεις σε αυτές συνήθως δεν συμπεριλαμβάνονται το εξώφυλλο, η περίληψη, η βιβλιογραφία και τα παραρτήματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην εκφώνηση της. Σε όλα σχεδόν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα επιτρέπεται μία απόκλιση στις λέξεις σε ποσοστό +- 10%.

26. Που μπορώ να βρω επιστημονικά άρθρα;

Η αναζήτηση επιστημονικών άρθρων, είναι μία διαδικασία απαραίτητη για την εκπόνηση μίας ακαδημαϊκής εργασίας, είτε αυτή είναι ερευνητική είτε αυτή είναι βιβλιογραφική. Ωστόσο, η αναζήτηση και η επιλογή των κατάλληλων άρθρων δεν είναι μία απλή και εύκολη υπόθεση καθώς ο φοιτητής θα πρέπει να διακρίνει την ποιότητα των άρθρων ώστε να τα ενσωματώσει στην εργασία του. Ειδικότερα, ο σύγχρονος φοιτητής χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για την αναζήτηση άρθρων σχετικών με τη θεματολογία της εργασίας του, γεγονός που ελλοχεύει κινδύνους. Ο φοιτητής θα πρέπει να χρησιμοποιεί άρθρα τα οποία έχουν επιστημονικό χαρακτήρα, έχουν συγγραφέα και ακόμη καλύτερα είναι δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά.

ΤΙΡ: Ένα επιστημονικό άρθρο, μπορεί να καθοδηγήσει τον φοιτητή και μέσα από τη βιβλιογραφία του, να του υποδείξει τον σωστό τρόπο αναζήτησης!

27. Έχω ολοκληρώσει την εργασία μου και θέλω να ελέγξω το ποσοστό λογοκλοπλής της. Μπορείτε να με βοηθήσετε;

Στην Πένα όλες οι εργασίες που αναλαμβάνουμε περνούν από ειδικό σύστημα λογοκλοπής για να διαπιστωθεί αν έχουν ή όχι υψηλό ποσοστό plagiarism. Επικοινωνήστε μαζί μας και θα αναλάβουμε τον έλεγχο της εργασίας σας, προτείνοντας σας αλλαγές ή βελτιώσεις.

28. Έχω κάνει την εργασία μου αλλά δε μπορώ να βάλω σωστά τις παραπομπές και την βιβλιογραφία. Μπορείτε να με βοηθήσετε;

Αναλαμβάνουμε τη σωστή συγγραφή των παραπομπών (references) και της βιβλιογραφίας της εργασίας σας με βάση το σύστημα που έχει οριστεί απο τον καθηγητή σας ή το πανεπιστήμιο (ΑPA, Harvard κτλ), ώστε η εργασία σας να είναι απαλλαγμένη από κρούσματα λογοκλοπής.

29. Η βιβλιογραφία που έχω βρει είναι στα αγγλικά και δυσκολεύομαι ή δεν έχω το χρόνο να τη μεταφράσω. Το αναλαμβάνετε;

Αναλαμβάνουμε την μετάφραση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας από όλες τις γλώσσες (άρθρο, κείμενο, κεφάλαιο βιβλίου, πρακτικά συνεδρίου κτλ), ώστε να μπορείτε εύκολα και γρήγορα να την αξιοποιήσετε για τη συγγραφή της εργασίας σας.

30. Έχω κάνει το θεωρητικό μέρος της εργασίας μου, αλλά δυσκολεύομαι στην σύνταξη του ερωτηματολογίου για το ερευνητικό μέρος. Μπορείτε να με βοηθήσετε;

Συντάσσουμε ένα πλήρες και έγκυρο ερωτηματολόγιο για το ερευνητικό μέρος της εργασίας, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του καθηγητή σας και με το θέμα της έρευνας σας ενώ παράλληλα σας βοηθούμε και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων.

31. Έχω συγκεντρώσει τα ερωτηματολόγια μου τα οποία είναι όλα συμπληρωμένα αλλά δεν έχω το χρόνο να κάνω αποδελτίωση. Μπορείτε να με βοθήσετε;

Σας παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στην αποδελτίωση των ερωτηατολογίων σας, καταγράφοντας όλες τις απαντήσεις των συμμετεχόντων και μεταφέροντας τα αποτελέσματα σε πίνακες και αναλύοντας τα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

32. Γνωρίζω το θέμα της εργασίας μου αλλά δε μπορώ να βρω την απαραίτητη βιβλιογραφία. Μπορείτε να με βοηθήσετε;

Βρίσκουμε το κατάλληλο βιβλιογραφικό υλικό ανάλογα με το θέμα της εργασίας σας, εντοπίζοντας πρόσφατες και αξιόπιστες βιβλιογραφικές πηγές (άρθρα, βιβλία, δημοσιεύσεις κτλ.) που θα καλύπτουν πλήρως το θέμα που έχετε επιλέξει.

33. Αναλαμβάνετε δαχτυλογραφήσεις μαθηματικών σημειώσεων;

Στην Πένα αναλαμβάνουμε δακτυλογραφήσεις για κάθε είδος κειμένου (μαθηματικές σημειώσεις, φωτογραφίες, σχήματα, πίνακες, σχεδιαγράμματα, σύμβολα, εισαγωγή δεδομένων στο Excel κ.ά.)  με απόλυτη ακρίβεια και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σας παραδίδουμε ένα άρτιο και ολοκληρωμένο κείμενο σε επίπεδο ορθογραφίας, δομής και μορφοποίησης (γραμματοσειρά, διάστημα, παραγραφοποίηση κλπ.).

34. Μπορώ να γνωρίζω εκ των προτέρων το χρόνο παράδοσης της εργασίας μου;

Βεβαίαως και μπορείτε να το γνωρίζετε αρκεί να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα λάβετε άμεσα ενημέρωση για το κόστος και το χρόνο παράδοσης της εργασίας σας.

35. Έχω συντάξει το βιογραφικό μου σημείωμα αλλά δε είμαι σίγουρος/σίγουρη για το αποτέλεσμα ή το βιογραφικό μου είναι παλιό και χρειάζεται ενημέρωση. Μπορείτε να με βοηθήσετε;

Οι έμπειροι συνεργάτες μας πάντα σε συνεργασία με εσάς, μπορούν να δημιουργήσουν το ιδανικό βιογραφικό για εσάς, τονίζοντας τα ισχυρά σας σημεία και παρουσιάζοντας στο μελλοντικό εργοδότη σας το προφίλ του ιδανικού υποψήφιου!

36. Δεν έχω παρουσιάσει μπροστά σε ακροατήριο και δε ξέρω τι πρέπει να κάνω. Μπορείτε να με βοηθήσετε;

Στην Πένα εκτός από τη δημιουργία της παρουσίασης (αρχείο PPT) μπορούμε να σας προετοιμάσουμε κατάλληλα, δίνοντας σας συγκεκριμένες κατευθύνσεις και συμβουλές για τον τρόπο που θα πρέπει να κάνετε την παρουσίαση σας μπροστά στο κοινό σας, ώστε να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα!

37. Τι μπορώ να κάνω ώστε να είναι επιτυχημένη η παρουσίαση μου;

Η παρουσίασή σας για να είναι πετυχημένη θα πρέπει να τραβήξει την προσοχή του ακροατηρίου σας κυρίως με τη χρήση των κατάλληλων σχημάτων και εφέ και να γίνει διακριτή και μοναδική συγκριτικά με αυτές που προηγήθηκαν και αυτές που θα ακολουθήσουν. Με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε για εσάς την καλύτερη δυνατή παρουσίαση, πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιτροπής, στην οποία θα παρουσιάσετε την εργασία σας.

38. Μπορώ να έχω επαφή με τον εκπονητή της εργασίας μου;

Όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από την μεριά σας ή από την πλευρά του συνεργάτη μας, διασφαλίζεται η άμεση τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του ή δια ζώσης, ώστε να λυθεί οποιαδήποτε απορία σας ή να δοθεί οποιαδήποτε διευκρίνηση.

39. Δεν βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να συνεργαστούμε εξ αποστάσεως;

Βεβαίως και μπορούμε να συνεργαστούμε εξ αποστάσεως ανεξάρτητα από την περιοχή που μένετε.

Φόρμα ΔΩΡΕΑΝ κοστολόγησης εργασίας !

Χρησιμοποιείστε την παρακάτω φόρμα για να μας στείλετε την εργασία σας. Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ και είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ! Απλά εύκολα και γρήγορα! Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας καθημερινά καθώς και το Σάββατο και θα λάβετε μία άμεση απάντηση για το κόστος της εργασίας σας και για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί η εκπόνηση της.